Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Podsumowanie sesji Q&A

Data publikacji: 04.10.2023
Konkurs Małe Granty

Dostajemy od Was mnóstwo pytań dotyczących Konkursu Małe Granty. Aby na wszystkie odpowiedzieć, zorganizowaliśmy specjalną sesję Q&A, podczas której staraliśmy się rozwiać wszelkie wątpliwości.

 

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i aktywny udział w tym spotkaniu! Dla tych, którzy nie mogli być z nami na żywo, a także dla tych, którzy chcieliby sięgnąć do tych informacji w przyszłości, przygotowaliśmy podsumowanie spotkania!

Skopiowano!

Jak zacząć pracę z wnioskiem?

Najważniejszym elementem jest zapoznanie się z dokumentami konkursowymi — zasadami, ze wzorem formularza wniosku, ale też kryteriami oceny i dodatkowym dokumentem, który nazwaliśmy Jak zrozumieć cel i poznać metody realizacji projektów w programie Równe Szanse. Wszystkie znajdziesz na stronie malegranty.org

 

Drugi krok to poszukanie młodych ludzi. Rozejrzyjcie się wokoło. Czy macie takie osoby, z którymi wiecie, że już współpracowaliście wcześniej, albo wiecie, że są chętne i otwarte do podejmowania inicjatywy. A może to są młodzi ludzie z sąsiedztwa albo z biblioteki? Takich 3-4 młodych ludzi. Porozmawiajcie z nimi o tym, co chcą robić, jakie mają pasje, jakie mają zainteresowania, co widzą w swoim środowisku, co chcieliby zmienić albo udoskonalić, albo gdzie widzą swoje miejsce, aby je stworzyć. Wspólnie wymyślcie temat projektu. Włączenie młodych ludzi już na etapie pisania wniosku daje nam wielkie prawdopodobieństwo tego, że w wypadku sukcesu finansowania wniosku to oni, którzy uczestniczyli w jego pisaniu, pomogą zrekrutować resztę grupy.

 

Jestem nauczycielką w szkole podstawowej. Czy mogę dostać grant? Czy muszę to zrobić razem z nauczycielem z biblioteki lub z domu kultury?

Jeśli jesteś nauczycielką w szkole podstawowej, indywidualnie nie możesz się ubiegać o grant w ramach naszego programu. Katalog podmiotów uprawnionych do startu w konkursie jest ściśle określony. Do startu w konkursie uprawnione są biblioteki, domy kultury z miejscowości do 20 tys. mieszkańców (zarówno gminne, jak i powiatowe), organizacje pozarządowe zarejestrowane w formie stowarzyszeń lub fundacji w KRS lub ewidencji starosty, a także koła gospodyń wiejskich wpisane do rejestru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Dlatego, jeśli jesteś zainteresowana zdobyciem grantu, musisz współpracować z jednym z powyższych podmiotów. Możesz na przykład nawiązać współpracę z biblioteką, domem kultury w Twojej miejscowości, lub poszukać lokalnego koła gospodyń wiejskich. W praktyce zdarza się często, że inicjatywa zaczyna się od jednej osoby, która przekonuje innych do wspólnej realizacji projektu i składania wniosku.

 

Jakie są przykładowe metody wzmacniające rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych w projekcie?

Celem projektów realizowanych w Równać Szanse jest rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych młodzieży. By to osiągnąć, organizujemy działania w małych grupach zadaniowych, które dają możliwość indywidualnego podejścia i pozwalają każdemu sprawdzić się w różnych rolach. Zależy nam na tym, by młodzież aktywnie uczestniczyła w podejmowaniu decyzji, dlatego organizujemy dyskusje na różne tematy związane z projektem, a rozwiązania problemów zawsze odbywa się na forum grupy.

 

Zachęcamy też do poznawania lokalnego biznesu, na przykład przez rekonesans co z potrzebnych do projektu usług czy towarów możemy kupić lokalnie, czy poznawanie działalności lokalnego samorządu. Wspieramy też budowanie relacji poprzez wspólne rozmowy, rozwiązywanie konfliktów oraz podziękowania dla tych, którzy wspierają nasz projekt. Cała idea naszego projektu opiera się na przekonaniu, że jest to miejsce, gdzie młodzież może rozwijać swoje kompetencje w praktyczny sposób, ucząc się przez działanie. Gdzie jest miejsce na sukces, ale też możliwość popełniania błędów.

 

Czy w projekcie może wziąć udział młodzież z sąsiedniej wioski?

Oczywiście, że tak. Nawet powinna. Zachęcamy do włączania młodych ludzi z różnych miejsc, aby wnosić różnorodność i nowe perspektywy do projektu. Zachęcamy do tego, żeby wyrywać młodych ludzi z ich stałych grup rówieśniczych, trochę mieszać w tej grupie, w której oni i tak funkcjonują. W szkole i po szkole. Im więcej nowych osób, z którymi młodzi ludzie na co dzień współpracują, tym wyższy rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych. 

 

Czy są jakieś pułapki, na które trzeba uważać podczas składania wniosków?

Jedną z największych pułapek jest zostawianie składania wniosku na ostatnią chwilę. Często zdarzają się różne sytuacje losowe, problemy techniczne, brak internetu, prądu. Najlepiej złożyć wniosek wcześniej, aby uniknąć niepotrzebnego stresu. Pamiętajcie też, żeby nacisnąć ZŁÓŻ WNIOSEK. Zdarza się, że wnioski zostają zapisane, bo ktoś jeszcze miał go przeczytać i później zapominamy je złożyć.

 

Na co można przeznaczyć budżet projektu?

Budżet projektu służy przede wszystkim do wsparcia działań związanych z realizacją działań młodzieży. Chociaż w naszych zasadach wskazujemy, na co nie można przeznaczyć środków, to praktycznie możemy je przeznaczyć na wszystko inne. Wśród kategorii pojawiających się najczęściejsą takie jak wynagrodzenia, transport, zakup sprzętu, materiały niezbędne do przeprowadzania zajęć, a także materiały promocyjne.

Podkreślamy też znaczenie cateringu. Często młodzież przychodzi na spotkania projektowe głodna, zwłaszcza po szkole, więc warto w budżecie przewidzieć środki nie tylko na finałowe wydarzenie, ale także na regularne spotkania. Catering u nas rozumiany jest bardzo szeroko – od zakupu produktów spożywczych, takich jak chleb czy wędlina, do zakupu usług zewnętrznych, np. dostawy pizzy czy hamburgerów. Pamiętajcie o tym elemencie w budżecie, bo młodzi ludzie są często głodni. mamy pewne ograniczenia: maksymalnie 25% budżetu można przeznaczyć na sprzęt, oprogramowanie i remonty.

 

Dodatkowo proponujemy wpisanie do budżetu „rezerwy na obsługę projektu”, która stanowi do 10% całkowitej kwoty i działa jako bufor bezpieczeństwa na wypadek zmian cen czy innych nieprzewidzianych sytuacji.

 

Czy projekt może być realizowany w partnerstwie z innymi podmiotami?

W Równe Szanse pojęcie „partnerstwa” ma specyficzną definicję. Otrzymaliśmy wiele zapytań od organizacji z większych miejscowości, które chciałyby realizować projekt we współpracy z organizacją z mniejszej miejscowości, gdzie jedna strona prowadziłaby działania, a druga po prostu użyczyłaby swojej podmiotowości. Niestety, taka forma współpracy nie jest możliwa w ramach naszego programu.

 

Dla nas partnerzy to podmioty, z którymi młodzież może nawiązać współpracę podczas realizacji projektu. Nie stosujemy tu klasycznego rozumienia partnerstwa znane z innych grantów, zwłaszcza tych unijnych. W „Równych Szansach” nie ma dodatkowych korzyści związanych z liczbą partnerów ani nie stosujemy modelu konsorcjum komercyjnego. Chcemy, by wszystkie działania były ukierunkowane na rzeczywiste potrzeby młodzieży, a nie na formalności związane z partnerstwem.

 

Czy przedmioty służące do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy (fantomy) są traktowane jak zakup sprzętu?

Tak, są traktowane jako sprzęt.

 

Czy są dodatkowe zasoby, które pomogą w napisaniu wniosku?

Tak, na naszym kanale na YouTube znajdziecie nagrania z webinarów dotyczących pisania wniosków, radzenia sobie z wyzwaniami w pracy z młodzieżą oraz zamieniania wizji projektu w udane działania. Ze strony www.rownacszanse.pl można też pobrać podręcznik: “Jestem, działam, współpracuję…”, który jest opisem metody Programu i zawiera szereg wskazówek dotyczących realizacji projektów.

 

Jakie wsparcie oferujecie podczas procesu składania wniosków?

Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Jeśli macie pytania lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu. Naszym celem jest pomóc Wam w uzyskaniu dofinansowania dla Waszych projektów.

 

Czy finał działań musi być spektakularny?

Nie, finał działań nie musi być spektakularny. Ważne jest, aby był adekwatny do możliwości uczestników oraz charakteru projektu. Naszym celem nie jest ocenianie innowacyjności czy spektakularności finałów, ale docenienie i podkreślenie wkładu młodzieży w projekt. Jeśli przez kilka miesięcy realizujecie serię podcastów, to odpowiednie podsumowanie może być formą spotkania, podczas którego omówicie efekty waszej pracy.

 

Kluczowe jest, aby finał stanowił publiczne pokazanie efektów działań młodzieży oraz pozwolił im opowiedzieć o tym, czego się nauczyli, z jakimi wyzwaniami się zmierzyli i jakie sukcesy odnieśli. Finał powinien dać uczestnikom poczucie satysfakcji i osiągnięcia sukcesu. Chociaż nie ma konkretnych wymagań co do formy finału, to ważne jest, aby był on publiczny i odzwierciedlał esencję projektu. Nie chodzi o to, aby wydawać połowę budżetu na efektowne zakończenie, ale aby uczestnicy projektu poczuli dumę z tego, co osiągnęli.

 

Czy kwoty w Małych Grantach są brutto czy netto?

Kwoty w małych grantach mogą być zarówno brutto, jak i netto, w zależności od statusu podatkowego organizacji. Jeśli organizacja jest płatnikiem podatku VAT, zarejestrowanym zgodnie z ustawą o VAT, wówczas ma obowiązek rozliczać się w kwotach netto. W praktyce oznacza to, że takie organizacje rozliczają się z nami bez uwzględniania podatku VAT, a następnie mają możliwość odzyskania tego podatku z urzędu skarbowego.

 

Dla organizacji, które nie są płatnikami VAT, sprawa jest prostsza. Mogą one rozliczać się z nami w kwotach brutto, uwzględniając podatek VAT. Choć istnieje opcja odzyskania VAT z urzędu skarbowego, nie jest to obowiązkowe. Jeśli dana organizacja chce unikać dodatkowych formalności związanych z odzyskiwaniem VAT, może po prostu rozliczyć się z nami w kwotach brutto i nie podejmować działań w kierunku odzyskania podatku.

 

Podsumowując, organizacje, które są płatnikami VAT, rozliczają się w kwotach netto, natomiast te, które nie są płatnikami VAT, mogą rozliczać się w kwotach brutto.

 

Czy jak się dostanie te pieniądze, to czy potem trzeba je oddawać?

Jeśli dostaniecie grant i nie wykorzystacie całej przyznanej kwoty, niewydane środki trzeba zwrócić. Ważne jest, aby regularnie raportować wydatki i potwierdzać je odpowiednimi dokumentami księgowymi, takimi jak faktury, rachunki lub inne dokumenty, które zgodnie z ustawą o rachunkowości mogą potwierdzać wydatkowanie środków. My, jako organizator konkursu, dokładnie analizujemy te dokumenty podczas rozliczenia projektu. Jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do wydatków, będziemy prosić o dodatkowe wyjaśnienia.

 

Naszym celem jest, abyście wykorzystali całą przyznaną kwotę w ramach realizacji projektu. Jeśli wydatkujecie całą kwotę w odpowiedni sposób i zgodnie z zasadami programu, nie będziecie musieli zwracać żadnych środków. Zachęcamy do pełnego wykorzystania grantu.

Kontakt

Chętnie pomożemy i rozwiejemy wątpliwości

Paweł Walecki

🧑‍💼 Dyrektor Programowy

✉️ pawel.walecki@civispolonus.org.pl

☎️ 609 458 344

ℹ️ Sprawy merytoryczne