Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Skopiowano!
Wróć do początku

Polityka prywatności

Data publikacji: 05.11.2021

Program Równać Szanse to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego realizację powierzono Fundacja Civis Polonus.

 

Informacje ogólne

 1. W Polityce Prywatności wskazujemy jak przetwarzamy i chronimy Twoje dane osobowe, jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych podczas korzystania ze strony Programu Równać Szanse (dalej „Program”).
 2. Przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 1.119, s. 1) („RODO”).

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Civis Polonus z siedzibą pod adresem: 00-585 Warszawa ul. Bagatela 10 lok. 34a i 47, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000190972 (dalej „Administrator”).  

 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie: Fundacja Civis Polonus, ul. Bagatela 10 lokal 34a i 47, 00-585 Warszawa
 • za pomocą  elektronicznej skrzynki podawczej: dane.osobowe@civispolonus.org.pl

 

Administrator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem Twojej prywatności, z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych,  z zastosowaniem odpowiednich, przewidziane prawem środków zmierzających do zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa.

 

 Dane osobowe 

Administrator zbiera dane osobowe podczas: 

 • zapisu do newslettera (adres e-mail),
 • zgłoszenia udziału w organizowanych przez nas szkoleniach, webinarach, (dane podane w formularzu np. imię i nazwisko, czasami numer telefonu czy adres e-mail)  
 • wysyłki korespondencji do nas poprzez udostępniony formularz lub za pomocą skrzynki mailowej,
 • zawierania z nami umowy (np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu czy adres zamieszkania).

 

Ponadto przetwarzamy dane, których wymaga od nas prawo.

 

Komu i gdzie Administrator może przekazać Twoje dane

Do Twoich danych dostęp będą miały, poza pracownikami, współpracownikami, grantodawca Programu (Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w tym Przedstawicielstwa w Polsce Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności). Twoje dane mogą zostać powierzone osobom i podmiotom świadczącym na rzecz Administratora serwis i utrzymanie rozwiązań IT umożliwiającym prawidłowe korzystanie ze strony internetowej Programu lub organom publicznym, w tym sądom na ich uzasadnione żądanie.  

 

Pliki Cookies

Administrator za pośrednictwem strony wykorzystuje Pliki Cookies, które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim komputerze lub telefonie komórkowym i przeznaczone są do korzystania ze strony www Programu (dalej „Strona”).

Cookies to niewielkie pliki, wysyłane przez serwer Administratora i zapisywane po stronie użytkownika, które mogą być odczytane wyłącznie przez ten system, który je zapisał. Pliki cookies nie powodują zmian w konfiguracji urządzenia użytkownika i mają na celu usprawnienie funkcjonowania Strony.

 

 1. W ramach Strony stosowane są dwa rodzaje Plików Cookies:
  1. sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia oprogramowania;
  2. stałe – są to pliki przechowywane w urządzeniu użytkownika przez określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 2. W ramach Strony mogą być stosowane wszystkie lub niektóre z następujących rodzajów Plików Cookies:
  1. „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony,
  2. „wydajnościowe”, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Strony,
  3. „funkcjonalne”, które umożliwiają zachowanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. poprzez język, rozmiar czcionki, wyglądu strony internetowej,
 3. Pliki Cookies wymienione powyżej wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji jej korzystania; w szczególności umożliwia to rozpoznanie i wyświetlenie strony na urządzeniu użytkownika, dostosowaną do jego indywidualnych preferencji,
  2. tworzenie statystyk, które wspierają obserwację korzystania ze strony przez użytkownika, co wpływa na ulepszenie jego struktury i treści,
 4. Stosowane na Stronie rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń użytkowników korzystających ze Strony. 

 

Hotjar

Wykorzystujemy narzędzie Hotjar, które monitoruje oraz zapisuje Wasze zachowanie na Stronie. Narzędzie to rejestruje dane takie jak: nawigacja, przewijanie strony, ruch kursora. Zbierane są także informacje na temat lokalizacji, używanego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki czy plików cookie.

Hotjar nie zbiera ani nie przechowuje innych danych. Więcej informacji na temat polityki prywatności narzędzia Hotjar znajduje się pod linkiem: https://www.hotjar.com/privacy.

Jeżeli nie chcesz, aby Twoja aktywność w Serwisie była mierzona przez Hotjar, skorzystaj z poniższego linku: https://www.hotjar.com/opt-out. Pamiętaj, że jeśli po skorzystaniu z tej funkcji usuniesz pliki cookie w swojej przeglądarce i wrócisz do naszych Serwisów, monitorowanie Hotjar włączy się ponownie.

 

Google Analitics

W Serwisach wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics w celu pozyskania anonimowych danych statystycznych do analizy Waszych  zachowań na Stronie. Szczegóły dotyczące wykorzystania danych można znaleźć w polityce prywatności Google Analytics. Potrzebujemy ich przede wszystkim do celów statystycznych, aby sprawdzić, jak często odwiedzana jest Strona. Dane te wykorzystujemy również do optymalizacji i rozwoju Strony.

 

Cele i podstawy przetwarzania 

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b),
 • jeżeli przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring),
 • w celu odpowiedzi na nadesłaną korespondencję,
 • w celu prowadzenia rekrutacji.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Waszych danych osobowych będą tylko i wyłącznie podmioty przetwarzające dane w imieniu i w celu realizacji zadań związanych z realizacją Programu Równać Szanse.

 

Przekazywanie danych

W celu świadczenia usługi Newsletter – podmiotem przetwarzającym jest Fundacja Civis Polonus, realizator Programu Równać Szanse. 

 

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w zakresie:

 • usługi newsletter, umieszczania komentarzy – do momentu wycofania zgody,

Ponadto, dane przechowujemy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych. 

 

Profilowanie

Nie będziemy podejmować wobec Was zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

 

Postanowienia końcowe

Na Stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności Użytkownicy będą informowani z siedmiodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej Programu.

Skopiowano!

Kontakt

Chętnie pomożemy i rozwiejemy wątpliwości

Paweł Walecki
🧑‍💼 Dyrektor Programowy
✉️ pawel.walecki@civispolonus.org.pl
☎️ 609 458 344
ℹ️ Sprawy merytoryczne