Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Skopiowano!
Wróć do początku
Dwie kobiety siedzą na podłodze, przed nimi rozłożone są kartki. Obie nad czymś wspólnie pracują, są kupione, ale też wyraźnie zadowolone z tego co robią.

„Równać Szanse" w 4 krokach

1 Jak ubiegać się o grant?

 • Sprawdź informacje o aktualnych konkursach grantowych w Aktualnościach
 • Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ). Jeśli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z Zespołem Programu.
 • Skorzystaj z Panelu Wnioskodawcy i złóż wniosek.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania – składanie wniosku o grant

Doświadczenie w pisaniu projektów nie ma wpływu na ocenę wniosku w ramach konkursu. W latach ubiegłych nowe organizacje otrzymały około 50% wszystkich dotacji.

Tak, pod warunkiem, że są wpisane do rejestru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub KRS, bądź ewidencji prowadzonej przez starostów.

Konsultacja ma na celu minimalizowanie najczęściej popełnianych błędów,  w tym błędów formalnych, które mogą zdyskwalifikować nawet najlepszy projekt.  Konsultacje wniosku nie dają jednak gwarancji na uzyskanie dotacji. Konsultacje prowadzi zespół programu, zaś wnioski – w oparciu o udostępnione kryteria merytoryczne – ocenia komisja ekspertów.

Tak, pod warunkiem że mieszkają w miejscowości do 20 tys. mieszkańców i mają możliwość uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach grupy.

Uczestnikami projektu może być młodzież w wieku od 13 do 19 lat (rocznikowo) – uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych, z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Uczestnicy muszą spełniać oba warunki: być w przedziale wiekowym wymienionym wyżej oraz być uczniami jednej lub kilku szkół wymienionych wyżej (co oznacza, że szóstoklasiści, którzy mają 13 lat nie mogą uczestniczyć w projektach).

Niestety nie. Uczestnicy do czasu zakończenia projektu mogą mieć skończone maksymalnie 19 lat (rocznikowo).

Niestety, ale organizacja musi mieć siedzibę na terenie miejscowości do 20 tysięcy  mieszkańców.

Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek.

Tak, jest możliwość wydruku próbnego.

2 Ocena wniosku

 • Wszystkie prawidłowo złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
 • Oceny wniosków dokonuje niezależna komisja ekspertów, która decyduje o przyznaniu dotacji.
 • Eksperci mogą wskazać błędy we wniosku i doradzić jak je poprawić.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania – weryfikacja wniosku

Nie, w kryteriach oceny nie ma pytania o doświadczenie wnioskodawcy w pracy z młodzieżą. Jednak doświadczenie koordynatora w pracy z młodzieżą jest przydatne, bo daje większą szansę na jak najlepszą realizację projektu dla młodych ludzi.

3 Realizacja projektu

 • Beneficjenci programu mają możliwość uczestnictwa w szkoleniach.
 • Na każdym etapie realizacji projektu uczestnicy mają zapewnione wsparcie w postaci doradztwa i konsultacji ze strony Zespołu Programu i trenerów.
 • Zespół Programu spotyka się z koordynatorami i młodzieżą (wizyty wspierające).

 

FAQ

Najczęściej zadawane pytania – Realizacja projektu

Tak, jest to obowiązkowe szkolenie dla wszystkich koordynatorów dofinansowanych projektów w danej edycji. Dla osób, które uczestniczyły w analogicznym szkoleniu w ramach poprzedniej edycji szkolenie nie jest obowiązkowe.

Limit wydatków na zakup sprzętu w projekcie wynosi 25% wnioskowanej dotacji – nie mylić z maksymalną kwotą dotacji, o jaką można się ubiegać. To oznacza, że jeżeli w Państwa wniosku aplikujecie np. o 8.000 zł (gdzie maksymalna kwota dotacji wynosi 10 000 zł), to 25% należy wyliczyć z kwoty 8.000 zł.

Nie. Zakup elementów potrzebnych do samodzielnego złożenia przez młodzież drukarki 3D (lub innych urządzeń, które są składane przez młodzież w ramach działań projektowych) jest traktowany jako materiały do zajęć i nie jest traktowany jako sprzęt. Tym samym nie jest obarczony limitem kwotowym w wysokości 20% wartości wnioskowanej dotacji.

4 Rozliczenie projektu

 • Następuje w postaci złożenia raportu merytorycznego i finansowego 
 • Oba raporty składa się poprzez Panel Wnioskodawcy.
 • Następnie są one weryfikowane przez Zespół Programu, który podejmuje decyzje o rozliczeniu i zakończeniu projektu.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania – Rozliczenie projektu

Jest to raport z realizacji projektu opisujący m.in. podjęte działania, efekty pracy.

Raport finansowy składa się z: podsumowania budżetu projektu podzielonego na kategorie oraz zestawienia wydatków w formie listy rachunków.

Nie wymagamy przesłania kopii faktur i dokumentów. Dokumenty te sprawdzamy tylko u 10% wybranych projektów, które prosimy o ich przedstawienie.

Projekt można rozliczać przez 30 dni po zakończeniu jego realizacji. Osoby realizujące projekt w danej edycji konkursu są informowane o terminach z wyprzedzeniem.

Kontakt

Chętnie pomożemy i rozwiejemy wątpliwości

Paweł Walecki
🧑‍💼 Dyrektor Programowy
✉️ pawel.walecki@civispolonus.org.pl
☎️ 609 458 344
ℹ️ Sprawy merytoryczne