Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Skopiowano!
Wróć do początku

Dobry start w dorosłe życie

Od 2001 roku program „Równać Szanse” wspiera ciekawe inicjatywy społeczne służące wyrównywaniu szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich społecznych i emocjonalnych kompetencji.

Korzyści

„Równać Szanse” to przede wszystkim projekty realizowane przez młodzież, dzięki którym młodzi ludzie mogą:

 • poznać swoje możliwości i uwierzyć siebie,
 • podejmować decyzje i brać za nie odpowiedzialność,
 • lepiej poznać i zrozumieć społeczność, w której żyją,
 • nawiązać relacje i współpracę zarówno z rówieśnikami, jak i dorosłymi
Młodzi ludzie na leśnej drodze. Stoją w poprzek, za nimi las, przez który delikatnie przebija się słońce. Trzymają ręce na swoich ramionach.

Dołącz do programu

Organizacje pozarządowe, domy kultury, Koła Gospodyń Wiejskich i biblioteki z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców mogą otrzymać dotacje na projekty, które kształtują wśród młodzieży w wieku 13-19 lat postawy aktywności i otwartości, a także zachęcają do działań na rzecz własnego otoczenia.

 

Na ofertę składają się również szkolenia dla koordynatorów projektów, służące podnoszeniu kwalifikacji i prowadzeniu projektu z aktywnym udziałem młodzieży.

 

Na kanapie siedzą dwie osoby. Lekko tyłem na pierwszym planie kobieta, na przeciwko niej młoda dziewczyna. Żywo o czymś rozmawiaj.

Dlaczego „Równać Szanse”?

To wyjątkowy w Polsce system wsparcia dla lokalnych inicjatyw społecznych, który kompleksowo stawia na rozwój młodzieży z małych miejscowości, łącząc w sobie ofertę wsparcia finansowego, szkoleń oraz forum wymiany doświadczeń.

 

W „Równać Szanse” młodzi ludzie:

 • mają marzenia i wierzą w to, co robią,
 • są samodzielni – planują i decydują,
 • określają cele i realizują je,
 • mają wsparcie dorosłych, którzy doradzają, ale nie zarządzają,
 • pracują w grupach, stawiają na współpracę,
 • działają na rzecz lokalnej społeczności, pozyskują partnerów,
 • zdobywają doświadczenie,
 • odnoszą sukcesy, umacniają wiarę w siebie,
 • zyskują motywację do dalszych działań.
Grupa młodzieży uśmiecha się i unosi ręce w geście przybijania piątki. Stoją w kręgu, każde z nich nosi koszulkę Programu Równać Szanse.

Efekty

87%
uczestników projektów zwiększyła swoją samodzielność
85%
młodzieży po realizacji projektu potrafi lepiej podejmować decyzje
70%
młodych osób samodzielnie podjęło dodatkowe działania na rzecz lokalnej społeczności
Dane z raportu oceny wpływu Programu Równać Szanse przygotowany przez Centrum Wyzwań Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego 2017

Zainspiruj się

Przez ponad 20 lat, dzięki programowi  w całej Polsce zrealizowano ponad 3 500 projektów z udziałem 150 tysięcy uczestników. Poznaj Mapę Projektów „Równać Szanse”.

Mapa z zaznaczonymi projektami Mapa

Autor i Fundator

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności rozpoczęła działalność programową w 2000 roku z podwójną intencją: umacniania rezultatów przemian rozpoczętych w Polsce w 1989 roku oraz dzielenia się polskim doświadczeniem w transformacji z innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej. 

W Polsce swój cel Fundacja realizuje głównie poprzez programy służące wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz poprawie jakości oświaty, a także wspieraniu aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym, zwłaszcza na terenach wiejskich i w małych miastach.

W latach 2000-2021 Fundacja przeznaczyła na swoją działalność 224,5 miliona dolarów. Ich źródłem były przychody funduszu wieczystego, który powstał z kapitału przekazanego Fundacji przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości. W sumie Fundusz Przedsiębiorczości, założyciel Fundacji, przekazał jej 255 milionów dolarów.

Realizator

Fundacja Civis Polonus działa na rzecz edukacji obywatelskiej, która umożliwia ludziom o różnym statusie społecznym znaczące uczestniczenie w życiu publicznym i korzystanie z możliwości, jakie niesie demokracja.

Dlatego od 2004 roku prowadzi różnorodne, innowacyjne przedsięwzięcia, które dają szanse dzieciom, nastolatkom i dorosłym na zdobywanie kluczowych umiejętności społecznych i obywatelskich. Współpracuje m.in. z nauczycielami, pracownikami bibliotek publicznych, aktywistami. Z oferowanych projektów skorzystało ponad 13000 uczniów, 680 młodzieżowych radnych, 4500 dorosłych pracujących z młodzieżą.

Fundacja działa zgodnie z aktualnymi trendami i badaniami w dziedzinie pracy z młodzieżą oraz rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich.

 

 

W latach 2001-2021 Realizatorem Programu była Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.