Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Z matematyką w plecaku do gwiazd - 2007

Realizowany przez:

Gimnazjum nr 1 w Sztumie

Cel:

Celem projektu jest stworzenie warunków dla edukacji pozaszkolnej z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych przy jednoczesnym rozwijaniu zainteresowań i osobistych pasji młodzieży i jej aktywizacji, poszerzenie umiejętności w zakresie posługiwania się nowoczesną technologią informacyjną i multimedialną stale obecną we współczesnym świecie. Włączenie grupy rodziców w działalność Stowarzyszeni. SPES.

Odbiorcy projektu:

Grupę odbiorców projektu stanowi młodzież w wieku 13-14 lat z miasta Sztum i okolicznych wsi. Po zapoznaniu z ofertą zajęć, rekrutację przeprowadzili opiekunowie w oparciu o preferencje i zainteresowania uczniów, angażując w działania osoby mało aktywne. Na zajęcia odbywające się po południu lub w dni wolne młodzież zamiejscowa dojeżdża autobusem szkolnym lub komunikacją podmiejską.

Opis projektu:

Poszerzanie wiedzy z zakresu matematyki i nauk przyrodniczych wśród uczniów klas I i II gimnazjum, wywodzących się z terenu miasta i gminy Sztum. Osiągnięciu tego celu służy organizowanie atrakcyjnych i innowacyjnych programowo zajęć pozalekcyjnych, odchodzących od standardowego modelu kształcenia. Działania skupione sa wokół projektu 'Z matematyką w plecaku’ koncentrują się na współpracy z wieloma organizacjami lokalnymi m.in. UMiG Sztum, Starostwem Powiatowym, Nadleśnictwem Kwidzyn, kołem łowieckim Darz Bór, Powiatową Komendą Straży Pożarnej, Centrum Ekologii w Sztumie. Istotnym partnerem zaangażowanym w realizację projektu są rodzice. Większość zajęć odbywa się poza budynkiem szkoły – w lesie, w gospodarstwie rolnym,w planetarium, w Centrum Eksperymentu w Gdyni. Ponadto odbywają się spotkania warsztatowe, prelekcje, rajdy piesze, kuligi oraz 2 wycieczki. Efektem pracy jest przygotowanie wystawy prac uczniowskich, w tym: prezentacji multimedialnej, wystawy fotograficznej i pokazu pod hasłem 'Wariacje naukowe’, zaprezentowanych szerokiemu gronu odbiorców (uczniowie, rodzice, władze samorządowe) podczas święta projektu. Młodzi ludzie rozwijają umiejętności takie jak: efektywna praca w zespole zadaniowym, twórcze wykorzystanie wiedzy, aktywizacja społeczna i pragmatyczne wykorzystanie technologii multimedialnych.

Budżet projektu: 12 211,00 zł

Dotacja: 5 300,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gimnazjum nr 1 w Sztumie

Miejscowość: Sztum

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Sienkiewicza 54

Kod pocztowy i Poczta: 82-400 Sztum

Województwo: pomorskie

Powiat: sztumski

Adres strony internetowej: –

Z matematyką w plecaku do gwiazd

Henryka Sienkiewicza 29A, 82-400 Sztum, Polska

Więcej