Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Inny kontynent – Trygon - 2003

Realizowany przez:

Stowarzyszenie 'Tratwa’ w Olsztynie

Cel:

– wyrównywanie szans edukacyjnych młodych ludzi z terenów popegeerowskich,
– kształtowanie aktywnych postaw młodych ludzi w stosunku do ich dalszej drogi edukacyjnej i życiowej.

Odbiorcy projektu:

Projekt był realizowany będzie w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie, którego uczniami są m.in. młodzi ludzie pochodzący z okolicznych wiosek popegeerowskich. Projekt adresowany był przede wszystkim do uczniów mieszkających w internacie.

Opis projektu:

Składa się z następujących części:

Get away or stay – działania realizowane będą we współpracy z młodzieżą ze szkół w Halle, Wiedniu, Berlinie i Caprisi. Uczniowie przeprowadzą w swoich środowiskach wywiady dotyczące stosunku do przedstawicieli innych narodowości, lekcje j. polskiego, historii, WOS, matematyki i informatyki zostaną wzbogacone o elementy pomagające młodym ludziom w prowadzeniu poszukiwań. Następnie uczniowie przygotują raport, który zostanie przedstawiony społeczności szkoły. Młodzi ludzie będą utrzymywać stały kontakt internetowy z pozostałymi szkołami – wymieniać informacje, prowadzić dyskusje. W oparciu o zgromadzony materiał zostanie opracowany scenariusz widowiska teatralnego, które zostanie zaprezentowane w szkole oraz będzie transmitowane przez internet do szkół partnerskich. Następnie zostaną zorganizowane warsztaty, w trakcie których przygotowane zostanie przedstawienie teatralne złożone z fragmentów spektakli powstałych w szkołach. Podsumowaniem będzie tournee międzynarodowej grupy teatralnej, która zaprezentuje przedstawienie we wszystkich szkołach biorących udział w projekcie.

Litery – celem działań jest zbudowanie przez grupę młodzieży programu samokształceniowego. W grupie znajdą się osoby współpracujące z „Tratwą

Budżet projektu: 81 427 zł

Dotacja: 20 000 zł

Rocznik: 2003

Nitka: Projekty Modelowe

Stowarzyszenie 'Tratwa’ w Olsztynie

Miejscowość: Olsztyn

Ulica, nr domu i lokalu: Parkowa 1

Kod pocztowy i Poczta: 10-233 Olsztyn

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: m. Olsztyn

Adres strony internetowej: http://www.tratwa.pl

Inny kontynent – Trygon

Parkowa 1, 11-041 Olsztyn, Polska

Więcej