Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Laboratorium - 2007

Realizowany przez:

Publiczne Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Jastrzębiu

Cel:

Celem projektu jest rozwijanie wśród młodzieży umiejętności interpersonalnych, tj. komunikacji społecznej, mediacji, podejmowania wspólnych inicjatyw, planowania, autoprezentacji, wykorzystywania własnych zasobów osobowościowych do rozwiązywania problemów, a także rozwijanie umiejętnosci w zakresie TI.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu są uczniowie gimnazjum w wieku 13-16 lat oraz młodzież ponadgimnazjalna zamieszkała na terenie gminy Bartniczka. Zgłoszenia zbierano w oparciu o 'Kwestionariusz prawdziwych motywacji’. Dowóz grup gimbusem raz w tygodniu.

Opis projektu:

Projekt 'Laboratorium’ zakłada utworzenie gminnego centrum edukacji multimedialnej i komunikacyjnej. Oferta skierowana jest przede wszystkim do uczniów szkół gminy Bartniczka oraz uczniów szkół średnich, zamieszkujących gminę Bartniczka. Centrum wyposażono w 12 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu, kamerę oraz system nagłaśniający. Miejscem lokalizacji jest budynek gimnazjum – jako jedyna tego typu szkoła w gminie skupia całą młodzież w wieku 13-16 lat. Dodatkowo w budynku szkoły znajduje się filia biblioteki gminnej odwiedzanej przez uczniów szkół średnich i studentów. Projekt umożliwia młodzieży kształcenie umiejętności komunikacyjnych i medialnych. Uczestnicy projektu zdobywają umiejętności działania w grupie, podejmowania inicjatyw. Rozwijają umiejętności ułatwiające im konkurencję z rówieśnikami z miasta. Utworzono grupę dziennikarską przygotowującą audycje młodzieżowe oraz realizującą film z życia projektu. Projekt wyrównuje szanse edukacyjne młodzieży wiejskiej w zakresie dostępu do TI oraz umożliwia samorealizację w zakresie wykorzystania TI. Realizatorami i uczestnikami wszystkich działań jest młodzież. Koordynatorzy zapewniają wsparcie merytoryczne i opiekę.

Budżet projektu: 15 250,00 zł

Dotacja: 7 000,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Publiczne Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Jastrzębiu

Miejscowość: Jastrzębie

Ulica, nr domu i lokalu: Jastrzębie 14

Kod pocztowy i Poczta: 87-322 Jastrzębie

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: brodnicki

Adres strony internetowej: –

Laboratorium

Jastrzębie 31, 87-322, Polska

Więcej