Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Młodzi Ziemianie wyruszają na wszechświata poznanie - 2007

Realizowany przez:

Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim

Cel:

Głównym celem projektu jest uaktywnienie młodzieży w procesie edukacyjnym poprzez doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji, ich analizę i interpretację, rozwój umiejętności społecznych, kształtowanie odpowiedzialności za realizację działań, wzmocnienie pewności siebie oraz rozwój sprawności poznawczych (postrzeganie, porównywanie, wnioskowanie itd.)

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu są uczniowie w wieku 13 – 16 lat. Jest to głównie młodzież pragnąca poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie objętym tematem projektu, pochodząca ze środowisk wiejskich oraz mieszkająca w Sępólnie. Czynnikiem decydującym o pracy nad projektem jest chęć zdobycia nowych umiejętności niezbędnych we współczesnym świecie. Dojazd realizatorów zapewniają rodzice.

Opis projektu:

Projektem objęte są dzieci i młodzież z terenu Sępólna i okolic pochodzący z różnych środowisk, nierzadko z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych bezrobociem, w których bezsilność rodziców rzutuje często na bezradność wychowanków i niewłaściwy sposób funkcjonowania, a co za tym idzie na złe przygotowanie do późniejszego dorosłego życia. Projekt ma na celu doskonalenie umiejętności, które umożliwią młodemu pokoleniu pokonywanie trudności związanych z szeroko pojętym 'światem współczesnym’. Są to m.in.: umiejętność poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł, zdolność efektywnego posługiwania się TI, zdolność komunikowania oraz umiejętność odnoszenia zdobytej wiedzy do praktyki. Zaplanowane w projekcie działania są tematycznie związane z przedmiotami przyrodniczymi, które na egzaminie gimnazjalnym sprawiają uczniom największe trudności: matematyką, astronomią, fizyką i geografią. W trakcie realizacji większości zagadnień wykorzystuje metody zmuszające odbiorców projektu do podjęcia różnych form aktywności: projektowanie i przygotowanie obserwacji, pomiary. Inne działania (zebranie informacji na temat ciał niebieskich Układu Słonecznego, ich cech, sposobów zachowania – ruchów w przestrzeni kosmicznej i wzajemnego na siebie wpływu) wymagają od realizatorów projektu umiejętnego zaplanowania pracy i zebrania (podczas wywiadu) potrzebnych informacji, następnie ich selekcji i w końcowym etapie przygotowania prezentacji multimedialnej przy wykorzystaniu księgozbioru biblioteki, obserwacji nieba w planetarium i przy użyciu teleskopu.

Budżet projektu: 9 970,00 zł

Dotacja: 5 200,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Wojska Polskiego 22

Kod pocztowy i Poczta: 89-400 Sępólno Krajeńskie

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: sępoleński

Adres strony internetowej: –

Młodzi Ziemianie wyruszają na wszechświata poznanie

Wojska Polskiego 38, 89-400 Sępólno Krajeńskie, Polska

Więcej