Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Niech żyje BAL – czyli uczymy się działać - 2007

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy, Głuszyca

Cel:

Tworzenie warunków sprzyjających włączaniu się młodzieży w działanośc społeczną i publiczną oraz warunków dla edukacji pozaszkolnej dla rozwijania zainteresowań i pasji młodych ludzi.

Odbiorcy projektu:

Młodzież miasta i gminy Głuszyca z: Kolc, Sierpnicy, Głuszycy Górnej. Rekrutacja do grupy odbędzie się w drodze ogłoszenia na terenie gimnazjum, szkoły średniej, stronie internetowej szkół.

Opis projektu:

Powołanie grupy młodzieżowej BAL (Bloku Aktywnych Liderów) przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Głuszycy jest pragnieniem przywrócenia dobrych tradycji kulturotwórczych jakie mogą pełnić organizacje pozarządowe. Celem tego projektu jest zwiększenie podmiotowości młodzieży w naszej gminie i wyrównanie ich szans edukacyjnych w systemie pozaszkolnym. Chcemy wpływać na rozwój tych umiejętności, których środowisko małomiasteczkowe i wiejskie nie stymuluje w dostateczny sposób (komunikacji, twórczego myślenia, prezentacji, debatowania, obsługi nowoczesnego sprzętu medialnego) a może dać im pewność siebie i wiarę, że można planować własną karierę szkolną i odnosić sukcesy bez względu na miejsce zamieszkania. Warsztaty BAL 1, 2 będą w formie zajęć integracyjno-aktywizujących młodzież. Tam wypracowane zostaną zasady pracy z rówieśnikami, ich aktywizacji, liderowania, planowania i realizacji działań z młodzieżą oraz powstaną dwa projekty. Na bazie Klubu Młodego Odkrywcy zorganizowany zostanie „Festiwal EXPO-rtu ciekawych pomysłów 2008” i wyjazd na lekcje fizyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Drugim w formie ścieżki dydaktycznej – młodzież opracuje opisy, fotografie, tablice informacyjne, zainstaluje je w punkcie widokowym Zamku Rogowiec. Projekt zakończy Rajd Szlakiem Rozbójnika. Pod okiem redagujących gazetę lokalną przejdą warsztat z zastosowaniem profesjonalnego oprogramowania graficznego i edycyjnego. Przygotują wkładkę comiesięczna do gazety. Odbędą się warsztaty filmowe na sprzęcie zdobytym w poprzednim projekcie. Przeprowadzą debatę na temat planowania swojej wersji kariery szkolnej.

Budżet projektu: 13 750,00 zł

Dotacja: 7 000,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy, Głuszyca

Miejscowość: Głuszyca

Ulica, nr domu i lokalu: Grunwaldzka 26

Kod pocztowy i Poczta: 58-340 Głuszyca

Województwo: dolnośląskie

Powiat: wałbrzyski

Adres strony internetowej: –

Niech żyje BAL – czyli uczymy się działać

Górna 5, 58-340 Głuszyca, Polska

Więcej