Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

W Dolinie Pyszenki - 2007

Realizowany przez:

Gimnazjum Publiczne w Zespole Szkół w Pysznicy

Cel:

Pobudzenie aspiracji poznawczych, wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej, zmotywowanie do rozwijania zainteresowań naukami matematyczno-przyrodniczymi, kształtowanie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, poznanie przyrody najbliższej okolicy i uświadomienie potrzeby jej ochrony, doskonalenie umiejetności wykorzystywania technik informacyjnych.

Odbiorcy projektu:

W projekcie biorą udział uczniowie klas I-III gimnazjum (107 osób) w wieku 13-16 lat mieszkający na terenie wsi Pysznica. Bezpośrednio w działania jest zaangażowanych 50 gimnazjalistów oraz nauczyciel biologii, chemii, geografii, fizyki, matematyki, informatyki. W projekcje biorą również udział rodzice uczniów oraz przedstawiciele różnych organizacji na terenie gminy i powiatu.

Opis projektu:

Projekt pobudza aspiracje poznawcze uczniów, uświadamia liczne korelacje między naukami przyrodniczymi i rozbudza zainteresowanie naukami ścisłymi poprzez ukazanie ich praktycznego zastosowania. Młodzież zaangażowana w realizację projektu ma za zadanie dokonać wielokierunkowych badań rzeki Pyszenki przepływającej przez ich miejscowość. Działania dotyczą między innymi analizy chemicznej i biologicznej wody, określenia jej właściwości fizycznych, zbadania składu gatunkowego mieszkańców zbiornika oraz roślinności nadbrzeżnej, analizy gleb sąsiadujących z rzeką. Zebrane informacje i dane uczniowie zapisują za pomocą diagramów. Podejmowane działania mają uświadomić uczniom ogromną odpowiedzialność człowieka za stan środowiska naturalnego oraz ukazać skutki własnych działań na stan ekosystemów wodnych. Projekt pobudza kreatywność i komunikatywność młodzieży poprzez szukanie nowych rozwiązań i nawiązywanie współpracy z różnymi organizacjami. Efektem projektu jest ukazanie nauk ścisłych w nowym, przyjaznym świetle, zainteresowanie młodzieży przyrodą okolicy i potrzebą jej ochrony oraz rozwijanie własnych zainteresowań. Uczestnictwo w projekcie pozwala młodzieży na zrozumienie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni geograficznej w przeszłości i obecnie.

Budżet projektu: 8 502,00 zł

Dotacja: 6 700,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gimnazjum Publiczne w Zespole Szkół w Pysznicy

Miejscowość: Pysznica

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Wolności 324

Kod pocztowy i Poczta: 37-403 Pysznica

Województwo: podkarpackie

Powiat: stalowowolski

Adres strony internetowej: –

W Dolinie Pyszenki

Wolności 322, 37-403 Pysznica, Polska

Więcej