Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Odkrywamy walory przyrodnicze naszej gminy - 2007

Realizowany przez:

Zespół Szkół Samorządowych Gimnazjum nr 2 w Boguszowie Gorce

Cel:

Zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży; propagowanie spędzania go w atrakcyjny sposób; wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły o materiały do prowadzenia zajęć ekologicznych i medialnych; pobudzenie aktywności uczniów do działań na rzecz rozwoju własnej miejscowości poprzez poznawanie walorów przyrodniczych; inwentaryzacja bogactwa przyrodniczego gminy; promocja walorów przyrodniczych

Odbiorcy projektu:

Uczniowie szkolnego Koła Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (gimnazjaliści, licealiści), oraz zainteresowani uczniowie Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum gminy Boguszów Gorce

Opis projektu:

Od wielu lat w naszej szkole funkcjonuje nieformalna grupa ludzi (nauczyciele, studenci biologii, młodzież szkolna, mieszkańcy) zaangażowana w działania na rzecz edukacji ekologicznej i ochronę przyrody naszej gminy. Prowadzą oni od wielu lat monitoring flory i fauny, a w szczególności ornitofauny. Walory przyrodnicze naszej gminy, dawnego ośrodka przemysłu górniczego, nie były doceniane ani szczegółowo opracowane pomimo wysokiej wartości. Zrodził się pomysł utworzenia przy szkole lokalnego centrum aktywności ekologicznej, wymaga to jednak środków na zakup niezbędnego sprzętu stanowiącego bazę do prowadzenia zajęć, obserwacji, dokumentowania i promowania przyrody naszej gminy. Celem projektu jest przeprowadzenie cyklu zajęć rozwijających zainteresowania ekologiczne, fotograficzne, medialne uczniów tak by stali się strażnikami miejsc przyrodniczo cennych i umieli podejmować szersze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju własnej miejscowości, zachowania i promowania zasobów przyrody oraz szeroko pojętej edukacji ekologicznej.

Budżet projektu: 14 485,00 zł

Dotacja: 7 000,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Zespół Szkół Samorządowych Gimnazjum nr 2 w Boguszowie Gorce

Miejscowość: Boguszów Gorce

Ulica, nr domu i lokalu: Boguszów Gorce

Kod pocztowy i Poczta: 58-371 Boguszów Gorce

Województwo: dolnośląskie

Powiat: wałbrzyski

Adres strony internetowej: –

Odkrywamy walory przyrodnicze naszej gminy

Racławicka 15, 58-370 Boguszów-Gorce, Polska

Więcej