Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Równać szanse - 2002

Realizowany przez:

Stowarzyszenie na rzecz Gimnazjum w Kunowie

Cel:

Celem projektu było:
– zniwelowanie różnic pomiędzy uczniami gimnazjum – absolwentami różnych szkół podstawowych, umożliwienie im uzyskania specjalistycznej pomocy,
– podniesienie samooceny uczniów ze wsi, motywowanie ich do kontynuowania edukacji i rywalizacji z młodzieżą miejską,
– zapoznanie młodzieży z kulturą regionu.

Odbiorcy projektu:

Projekt adresowany był do 96 uczniów gimnazjum, których rodziny ucierpiały w wyniku powodzi (1/4 społeczności uczniowskiej).

Opis projektu:

W ramach projektu zostały przeprowadzone:
– cykl sześciu spotkań warsztatowych dla dzieci dyslektycznych,
– zajęcia niwelujące i wyrównujące braki językowe i uczące poprawnej wymowy,
– cykl sześciu 5-cio godzinnych spotkań z psychologiem nt. komunikowania się z innymi, rozpoznawania mocnych stron, wyznaczania celów długofalowych i ich realizacji, planowania własnej kariery,
– zajęcia pływania ze wskazaniem dla dzieci z wadami postawy (12 wyjazdów).
Ponadto, w czasie ferii zimowych zostały zorganizowane zajęcia informatyczne wyrównawcze i rozwijające (komputer – narzędzie ułatwiające pracę, Internet i programy edukacyjne – źródło informacji), zajęcia sportowe, zajęcia nt. właściwego odżywiania, przygotowywania posiłków, zasad zachowania się przy stole i w czasie uroczystości, wyjazdy do kina i galerii w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz wycieczka „Cudze chwalicie…

Budżet projektu: 14 100 zł

Dotacja: 10 000 zł

Rocznik: 2002

Nitka: Powódź

Stowarzyszenie na rzecz Gimnazjum w Kunowie

Miejscowość: Kunów

Ulica, nr domu i lokalu: Fabryczna 1

Kod pocztowy i Poczta: 27-415 Kunów

Województwo: świętokrzyskie

Powiat: ostrowiecki

Adres strony internetowej: http://

Równać szanse

Fabryczna 20, 27-415 Kunów, Polska

Więcej