Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Zima – Lato, Woda – Ogień - 2002

Realizowany przez:

Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Kłaju

Cel:

Celem projektu było:
– przygotowanie młodych ludzi do działania w sytuacji klęski żywiołowej,
– zachęcanie ich do podejmowania działań na rzecz innych oraz na rzecz własnych środowisk.

Odbiorcy projektu:

Projekt adresowany był do młodzieży z terenu gminy Kłaj oraz gminy Tuchów – dotkniętej skutkami tegorocznej powodzi – razem 70 uczniów.

Opis projektu:

W ramach projektu dla grupy wolontariuszy z Kłaja został przeprowadzony cykl warsztatów z zakresu rozpoznawania mocnych i słabych stron, podstaw komunikacji, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, empatii etc. Następnie młodzi ludzie podzielili się na zespoły, które zbierały materiały, opracowywały informacje i realizowały zadania związane z: naturą żywiołów, zapobieganiem klęskom żywiołowym, postępowaniem w trakcie zagrożenia, usuwaniem skutków klęski żywiołowej, zasadami organizacji działań pomocowych, analizowaniem potrzeb lokalnych etc. Każdym zespołem opiekowała się trójka instruktorów, przygotowanych wcześniej do prowadzenia zajęć młodzieżą.

Kolejnym etapem była wizyta młodzieży z Kłaja w Tuchowie. Młodzi ludzie przedstawili założenia projektu i zaprosili do współpracy młodzież tuchowską. Dla obu grup został zorganizowany dwudniowy wyjazd, w trakcie którego uczestnicy z Tuchowa wzięli udział w analogicznych zajęciach, jak młodzież z Kłaja. Oprócz tego młodzi ludzie wspólnie zanalizowali potrzeby swoich środowisk i opracowali plan działań (ze szczególnym uwzględnieniem działań na terenie gminy Tuchów). Wyszkoleni instruktorzy przez cały czas byli do dyspozycji młodzieży.

Podsumowaniem był dziesięciodniowy obóz w Jodłówce Tuchowskiej, w trakcie którego młodzi ludzie przedstawili prowadzone przez siebie działania, podzielili się doświadczeniami i zaplanowali działania na przyszłość. W czasie obozu uczestnicy uporządkowali kilkusetmetrowy odcinek koryta niewielkiej, ale niebezpiecznej (jak się okazało latem 2001 r.) rzeczki Rostówek.

Budżet projektu: 21 002 zł

Dotacja: 10 000 zł

Rocznik: 2002

Nitka: Powódź

Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Kłaju

Miejscowość: Kłaj

Ulica, nr domu i lokalu: –

Kod pocztowy i Poczta: 32-015 Kłaj

Województwo: małopolskie

Powiat: wielicki

Adres strony internetowej: http://

Zima – Lato, Woda – Ogień

Kłaj 921, 32-015, Polska

Więcej