Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Bliżej natury bliżej siebie - 2007

Realizowany przez:

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Gołuchowicach

Cel:

Propagowanie aktywnego stylu życia poprzez rozwijanie zainteresowań przyrodniczo – historycznych – rozwijanie uzdolnień, talentów i poczucia własnej wartości młodzieży niepełnosprawnej. Rozwijanie umiejętności współpracy i pomocy drugiej osobie, komunikowania się i empatii.

Odbiorcy projektu:

W projekcie będzie uczestniczyć 20 wychowanków SOSW upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym z zaburzeniami zachowania i emocji oraz 15 wychowanek ZP w Zawierciu, które będą wspierały i pomagały uczniom niepełnosprawnym zrealizować zadania projektu. Wychowanki z ZP będą wytypowane po konsultacji z dyrekcją Zakładu.

Opis projektu:

W SOSW przebywa młodzież upośledzona umysłowo w stopniu umiarkowanym i lekkim, pochodząca z rodzin patologicznych. Ze względu na trudną sytuację życiową wielu z nich jest zagrożona demoralizacją, uzależnieniami. Wychowankowie Ośrodka mają problemy z funkcjonowaniem w środowisku, nawiązywaniem kontaktów z innymi, nie wierzą we własne siły i możliwości. Celem projektu jest przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu i działalności społeczeństwa. Ma on pokazać, że można dokonać czegoś wartościowego i pożytecznego dla siebie i innych. Projekt służy popularyzacji aktywnego spędzania czasu, rozbudzania pasji historyczno – przyrodniczych jako formy zapobiegania demoralizacji i wykolejeniu. Ponadto rozwijania uzdolnienia, poczucie własnej wartości, umiejętność współpracy i akceptacji drugiej osoby poprzez zajęcia integracyjne z wychowankami Zakładu Poprawczego w Zawierciu. Wychowanki tego zakładu będą służyć pomocą naszym niepełnosprawnym uczniom w realizacji przedsięwzięć projetku a w związku z tym rozwijać umiejętności empatii i pomocy potrzebującym. Projekt przewiduje zorganizowanie integracyjnych zajęć o tematyce przyrodniczo – historycznej, organizację wycieczek, przygotowanie wystawy prac i fotografii w Domu Kultury, organizację warsztatów dla pozostałych uczniów Ośrodka i podopiecznych ZP, uroczyste podsumowanie projektu. Efektem pracy będzie zainteresowanie młodzieży przyrodą i historą regionu, rozwijanie uzdolnień i poczucia wartości uczniów, rozwijanie umiejętności pracy w grupie, empatii, komunikowania się, planowania i zagospodarowania czasu wolnego

Budżet projektu: 8 761,00 zł

Dotacja: 6 900,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Gołuchowicach

Miejscowość: Gołuchowice

Ulica, nr domu i lokalu: Gołuchowice 60

Kod pocztowy i Poczta: 42-470 Siewierz

Województwo: śląskie

Powiat: będziński

Adres strony internetowej: –

Bliżej natury bliżej siebie

Gołuchowice 69, 42-470, Polska

Więcej