Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Odzyskać przyszłość - 2002

Realizowany przez:

Katolickie Stowarzyszenie Mlodzieży Archidiecezji Lubelskiej (KSM AL) w Lublinie

Cel:

Celem projektu było:
– wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów dotkniętych powodzią poprzez umożliwienie dostępu do zajęć rozwijających zainteresowania i podnoszących umiejętności,
– integracja środowisk młodzieżowych Lubelszczyzny na rzecz współpracy z młodzieżą poszkodowaną podczas powodzi.

Odbiorcy projektu:

Projekt adresowany był do młodzieży z terenu gminy Łaziska, młodzieży z powiatów: kraśnickiego i opolskiego oraz członków nowozałożonego oddziału KSM – bezpośrednio 150 osób, pośrednio około 1,000.

Opis projektu:

Dla członków KSM zostały zorganizowane warsztaty z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą, animowania działań lokalnych, planowania i realizacji działań.

Dla młodzieży poszkodowanej w wyniku powodzi zostały zorganizowane kursy: komputerowy, językowe (j. angielski i francuski), kurs rękodzieła artystycznego, warsztaty z zakresu animacji grupy, prowadzenia spotkań, kurs udzielania pierwszej pomocy, kursy wychowawców i kierowników kolonijnych (dla młodzieży powyżej 18 lat, dający możliwość podjęcia pracy zarobkowej w czasie wakacji). Młodzi ludzie mogli wziąć udział w spotkaniach feryjnych – spotkaniach klubu filmowego i klubu dyskusyjnego, zajęciach komputerowych, kawiarence internetowej. Kursy i spotkania były prowadzone w oparciu o bazę KSM w Kraśniku, Józefowie nad Wisłą i Częstoborowicach. W czasie wakacji absolwenci kursów wychowawców kolonijnych mogli pracować na obozach prowadzonych przez KSM.

Młodzież z terenów dotkniętych powodzią wzięła udział w Forum Młodzieży Lubelszczyzny – kilkudniowym spotkaniu młodzieży z terenu woj. Lubelskiego oraz młodzieży z Francji, Niemiec, Ukrainy, Słowacji i Włoch poświęconemu zagrożeniom i szansom młodzieży w jednoczącej się Europie. Młodzi ludzie zorganizowali na terenach powiatu kraśnickiego i opolskiego podobne fora.

Budżet projektu: 25 940 zł

Dotacja: 10 000 zł

Rocznik: 2002

Nitka: Powódź

Katolickie Stowarzyszenie Mlodzieży Archidiecezji Lubelskiej (KSM AL) w Lublinie

Miejscowość: Lublin

Ulica, nr domu i lokalu: Krakowskie Przedmieście 1

Kod pocztowy i Poczta: 20-002 Lublin

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski

Adres strony internetowej: http://

Odzyskać przyszłość

Świętoduska 6, 20-082 Lublin, Polska

Więcej