Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Punkty Aktywności Lokalnej - 2002

Realizowany przez:

Stowarzyszenie EGO w Ostrowcu Świętokrzyskim

Cel:

Celem projektu było:
– umożliwienie dzieciom i młodzieży bezpośrednio dotkniętej powodzią pełnego dostępu do edukacji oraz pomocy specjalistycznej,
– aktywizowanie lokalnych społeczności do podejmowania działań na rzecz własnych miejscowości.

Odbiorcy projektu:

Projekt adresowany był do dzieci i młodzieży z terenu gmin: Morawica, Kunów, Bałtów, Bodzechów oraz powiatu sandomierskiego, które ucierpiały w wyniku powodzi (łącznie 10 miejscowości) – bezpośrednio 280 osób, pośrednio kilka tysięcy.

Opis projektu:

Dla 20 nauczycieli, pracowników bibliotek, Straży Pożarnej, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej (po 2 osoby z każdej wsi) zostały przeprowadzone szkolenia z zakresu organizowania i koordynacji działań na rzecz lokalnych społeczności (organizacja czasu wolnego, ułatwianie dostępu do informacji, współpraca z rodzicami, aktywizowanie lokalnej społeczności do wspólnego rozwiązywania problemów). Osoby te zostały lokalnymi koordynatorami działań prowadzonych na terenie ich miejscowości – utworzyli i koordynowali działania Punktów Aktywności Lokalnej.

Działalność Punktów obejmowało: działalność Świetlic Środowiskowych, dyżury psychologów prowadzących konsultacje dla osób, które ucierpiały w wyniku powodzi, rozszerzenie działalności bibliotek (przedłużenie czasu pracy, wprowadzenie nowych zajęć), organizowanie wyjazdów dla dzieci do kina, teatru, odwiedzanie wyższych uczelni. Każdy Punkt Aktywności Lokalnej otrzymał 2,400 zł na przeprowadzenie zaplanowanego przedsięwzięcia dla społeczności lokalnej.

W prowadzeniu zajęć dla dzieci pomagali wolontariusze – uczniowie szkół średnich, Wyższej Szkoły Biznesu oraz Akademii Świętokrzyskiej. Zostały dla nich przeprowadzone warsztaty przygotowujące do prowadzenia zajęć z dziećmi (praca z grupą, rozwiązywanie konfliktów, gry i zabawy świetlicowe, prowadzenie zajęć komputerowych). Wolontariusze prowadzili w świetlicach i bibliotekach pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia komputerowe, sportowe, origami, wspólne czytanie i opowiadanie bajek, organizowali konkursy, pikniki, festiwale i przeglądy naukowe pokazujące naukę inaczej niż w szkole i zachęcające do dalszej edukacji.

Część wolontariuszy wzięło udział w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działań pomocowych w sytuacji klęski żywiołowej.

Każda wieś uczestnicząca w programie miała możliwość konsultacji w określaniu potrzeb środowiska lokalnego, ustaleniu sposobów radzenia sobie z wyuczoną bezradnością, konstruowaniu projektów oraz aktywizowaniu młodzieży. Wszystkim osobom uczestniczącym w szkoleniach były udostępniane środki techniczne, którymi dysponuje Stowarzyszenie „Ego

Budżet projektu: 112 900 zł

Dotacja: 77 800 zł

Rocznik: 2002

Nitka: Powódź

Stowarzyszenie EGO w Ostrowcu Świętokrzyskim

Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski

Ulica, nr domu i lokalu: Os. Pułanki 28/ Ogrody 6

Kod pocztowy i Poczta: 27-400 Ostrowiec Świętorzyski

Województwo: świętokrzyskie

Powiat: ostrowiecki

Adres strony internetowej: http://

Punkty Aktywności Lokalnej

Rynek 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Polska

Więcej