Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Ekologiczny Marketing - 2007

Realizowany przez:

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Długomiłowicach

Cel:

Przewiduje się, że w wyniku działań realizowanych w ramach projektu młodzież nabędzie umiejętności funkcjonowania w gospodarce rynkowej, czyli planowania własnych działań w ten sposób, aby były one skierowane na sukces , wprowadzania ich w życie w powiązaniu z aktualną sytuacją rynkową, z własnymi możliwościami finansowymi i działania w warunkach dużej konkurencji.

Odbiorcy projektu:

Grupy zadaniowe będą tworzyli sami uczniowie bez udziału nauczycieli. Jako, że projekt ma w dużej mierze charakter konkursu, najbardziej optymalnym rozwiązaniem byłoby ich utworzenia na zasadzie miejsca zamieszkania, tym bardziej, ze członkami poszczególnych grup mają być także osoby dorosłe – mamy, babcie. Grupy będą spotykały się zarówno w szkole jak i w swoich miejscowościach.

Opis projektu:

Działania zawarte w projekcie oscylują wokół zagadnień ekologicznych, natomiast celem, który ma zostać przez nie osiągnięty, jest nabycie przez uczestników projektu umiejętności zaplanowania, wykonania i zareklamowania stoisk ze zdrową żywnością. Zakłada się, że uczniowie będą pracowali w kilku grupach zajmujących się tym samym zagadnieniem – każda grupa będzie tworzyła własne stoisko, w ten sposób całe przedsięwzięcie będzie miało charakter konkursu. Efektem działań projektu ma być, z jednej strony promocja rodzimych i ekologicznych produktów żywnościowych, a z drugiej strony rozwinięcie u uczniów umiejętności marketingowych, czyli aktywnej postawy wobec otaczającej ich rzeczywistości. Postawy skierowanej na osiągnięcie sukcesu, ponieważ marketing służy sprzedaży reklamowanych produktów. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup materiałów potrzebnych do zbudowania stoisk ze zdrową żywnością oraz pozwoli przeprowadzić inne działania zawarte w projekcie – zakup artykułow spożywczych potrzebnych do przyrządzenia potraw , zakup atrakcyjnych nagród, pokrycie kosztów wycieczki, sfinansowanie kosztów osobowych wynikających z prowadzenia dodatkowych zajęć przez nauczycieli i prelekcji specjalistów z zakresu zdrowej żywności, pokrycie kosztów dodatkowej eksploatacji pomieszczeń szkolnych, wyjazdów służbowych związanych z realizacją projektu. Przewiduje się, że część dotacji zostanie przeznaczona na zakup środków trwałych, które umożliwią atrakcyjne udokumentowanie prowadzonych działań, a także pozwolą na dalsze zwiększenie bazy dydaktycznej naszej szkoły.

Budżet projektu: 8 420,00 zł

Dotacja: 6 700,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Długomiłowicach

Miejscowość: Długomiłowice

Ulica, nr domu i lokalu: Parkowa 8

Kod pocztowy i Poczta: 47-208 Reńska Wieś

Województwo: opolskie

Powiat: kędzierzyńsko-kozielski

Adres strony internetowej: –

Ekologiczny Marketing

Główna 26, 47-208 Długomiłowice, Polska

Więcej