Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Szansa w aktywności - 2001

Realizowany przez:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nisku

Cel:

Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży mającej problemy szkolne poprzez:
– zorganizowanie systemu koleżeńskiej pomocy w nauce,
– umożliwienie uczestnictwa w zajęciach rozwijających zainteresowania i pozwalających aktywnie spędzić czas wolny,
– tworzenie zespołów złożonych z dorosłych i uczniów inicjujących i wspierających działania na rzecz młodych ludzi.

Odbiorcy projektu:

Projekt realizowany był w gimnazjach w Krzeszowie, Nisku, Rudniku i Ulanowie – bezpośrednio 70 młodych ludzi, 16 nauczycieli i pedagogów, pośrednio 2,000 uczniów.

Opis projektu:

Dla nauczycieli i pedagogów zostały przeprowadzone warsztaty przygotowujące do badania potrzeb środowiska lokalnego, pozyskiwania młodych ludzi do wspólnych działań, pracy w zespole itp. Następnie wyłonieni zostali liderzy młodzieżowi (absolwenci lub uczniowie szkół, w których prowadzony był projekt), którzy wzięli udział w warsztatach umiejętności liderskich. Kolejnym krokiem były wspólne warsztaty dla nauczycieli i pedagogów przygotowujące do opracowania scenariuszy oraz prowadzenia godzin wychowawczych w sposób atrakcyjny dla uczniów, a także uczące tworzenia planu działań aktywizujących młodzież gimnazjalną, w oparciu o analizę potrzeb młodych ludzi.

Zespoły złożone z liderów i nauczycieli przeprowadziły w szkołach objętych programem 60 godzin wychowawczych oraz przygotowały i przeprowadziły działania na rzecz społeczności gimnazjum. Były to różnego typu zajęcia pozalekcyjne (plastyczne, muzyczne, sportowe, teatralne, kluby dyskusyjne, imprezy i festyny etc.) oraz systematycznie prowadzone punkty pomocy koleżeńskiej w nauce.

Budżet projektu: 45 100 zł

Dotacja: 20 000 zł

Rocznik: 2001

Nitka: RS 2001

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nisku

Miejscowość: Nisko

Ulica, nr domu i lokalu: Paderewskiego 4

Kod pocztowy i Poczta: 37-400 Nisko

Województwo: podkarpackie

Powiat: niżański

Adres strony internetowej: http://

Szansa w aktywności

Ignacego Paderewskiego 7, 37-400 Nisko, Polska

Więcej