Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Nasz Grodziec nasz bodziec, czyli rozejrzyj się - 2007

Realizowany przez:

Grupa Nieformalna – Fanatycy Odry w Grodźcu Małym

Cel:

Celem projektu jest: pobudzenie aktywności środowiska wiejskiego, odtwarzanie wspólnotowości, więzi międzyludzkich, wyzwolenie w młodych ludziach ducha fantazji, wydobycie drzemiących talentów, promocja aktywnego wypoczynku, aktywizowanie mieszkańców, integracja młodzieży i dzieci z terenów wiejskich, w celu zmniejszenia dysproporcji rozwojowych między młodzieżą wiejską a miejską, ożywienie życia kulturalnego na terenach wiejskich, powiększenie zasobu informacji o walorach ziemi głogowskiej, podkreślenie postaw patriotyzmu lokalnego, powiększenie zasobu informacji przyrodniczych i biologicznych, zapoznanie się z technikami informatycznymi i drukarskimi.

Odbiorcy projektu:

Grupą odbiorców projektu jest społeczność lokalna z Grodźca Małego, Borku, Zaborni, a przede wszystkim dzieci i młodzież. Grodziec Mały jest miejscowością liczącą ok. 550 mieszkańców,( do 19 r. życia jest prawie 190 osób), należy do miejscowości, gdzie jest największa liczba dzieci i młodzieży przypadająca na całość mieszkańców. Niestety za tą liczbą młodzieży nie wiążą się żadne działania. Spotykanie się osób z różnych miejscowości zamierzamy rozwiązać w ten sposób, że będziemy docierać do nich na rowerach i pieszo. Sposobem rekrutacji będą wspólne cykliczne spotkania na świetlicy, natomiast osoby, które nie zapiszą się, młodzież zadba o to, aby dotrzeć do młodych mało aktywnych odwiedzając ich bezpośrednio w domu. Innymi sposobami będzie przekazywanie informacji i ogłoszeń pocztą 'pantoflową’, strony internetowe, ogłoszenia w szkołach, prasie, radio. plakaty na terenie miejscowości.

Opis projektu:

Celem projektu jest pobudzenie młodzieży i dzieci z Grodźca Małego do uczestnictwa w kulturze, wydobycie drzemiących talentów, wyłonienie liderów, dążenie do powstania stowarzyszenia, zaangażowanie jak największej liczby mieszkańców w działania społeczne. Zaszczepienie w młodych ludziach chęci poznawania świata, podejmowania nowych wyzwań, aby nie pozostawać w tyle za młodzieżą z terenów miejskich. Działanie z korzyścią dla innych, włączając ich do wspólnych zajęć, imprez, działań, integracja środowiska wiejskiego poprzez wspólne wyjazdy, opracowywanie tematów wycieczek, powiększanie zasobu informacji o walorach ziemi głogowskiej, zabytkach Głogowa, doliny rzeki Odry, powiększanie zasobu informacji przyrodniczych i biologicznych opracowywanie zielnika, turniej krzyżówkowy jako nietypowy sposób przyswajania wiedzy, zapoznanie się technikami informatycznymi( wyszukiwanie informacji około-wycieczkowych w Internecie, tworzenie prezentacji komputerowej, slajdy, praca nad informatorem turystycznym) . A wszystko po to, aby jednoczyć się, wzmacniać więzi mieszkańców, promować swoją miejscowość, pogłębiać wiedzę, realizować swoje marzenia. Uczestnikami projektu będzie cała społeczność lokalna, ale przede wszystkim dzieci i młodzież, które stanowią duży odsetek naszej społeczności. Działaniami jakie chcemy podjąć, aby zrealizować zamierzone cele, będą organizowane różnego rodzaju wycieczki: pociągowa, rowerowe, piesze, turnieje sportowe, biegi patrolowe, konkurs krzyżówkowy, praca przy komputerach ( prezentacje komputerowe), zwiedzanie ciekawych miejsc naszej okolicy, zabytków, bunkrów. Robienie zdjęć naszej okolicy i przygotowywanie wystawy fotograficznej, opracowywanie wspólnego informatora turystycznego. Spodziewanymi efektami programu będzie w przeciągu trzech miesięcy jak najwięcej zobaczyć , poznać okolice, spędzić pożytecznie wolny czas, zorganizować czas kilkudziesięciu osobom. Będziemy dążyć do tego, aby wspólne realizowanie projektu, przełożyło się zacieśnienie więzi w grupie i utworzenie organizacji, stowarzyszenia działającego na rzecz Grodźca Małego.

Budżet projektu: 10 105,00 zł

Dotacja: 3 700,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Grupa Nieformalna – Fanatycy Odry w Grodźcu Małym

Miejscowość: Grodziec Mały

Ulica, nr domu i lokalu: Grodziec Mały

Kod pocztowy i Poczta: 67-200 Głogów

Województwo: dolnośląskie

Powiat: głogowski

Adres strony internetowej: –

Nasz Grodziec nasz bodziec, czyli rozejrzyj się

Grodziec Mały 46A, 67-240, Polska

Więcej