Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Młodzieżowy Klub Obywatelski - 2001

Realizowany przez:

Konińskie Towarzystwo 'Trzeźwość’, Konin

Cel:

Celem projektu było:
– wyrównywanie szans edukacyjnych młodych ludzi poprzez udzielanie im pomocy w nauce i usprawnienie procesu uczenia się,
– stworzenie młodzieży warunków do wszechstronnego rozwoju, zachęcenie do podejmowania aktywności poza szkołą.

Odbiorcy projektu:

Projekt adresowany był do uczniów gimnazjów z Brzeźna, Gosławic i Wilczyna oraz młodzieży szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałej w tych miejscowościach – bezpośrednio 300 uczniów i 200 dorosłych

Opis projektu:

W gimnazjach, w lokalach przygotowanych i wyposażonych przez dyrekcję szkół i samorządy lokalne, zostały zorganizowane Młodzieżowe Kluby Obywatelskie. Kluby czynne od poniedziałku do soboty w godzinach 14:00 – 18:00, otwarte są dla wszystkich chętnych, nie tylko uczniów szkoły. Codziennie w klubach działa pogotowie edukacyjne z zakresu przedmiotów humanistycznych i ścisłych (pomoc w odrabianiu prac domowych i przygotowaniu się do testów i sprawdzianów), pomoc w korzystaniu z wydawnictw encyklopedycznych, Internetu, prac naukowych oraz pomoc i doradztwo dla uczniów zainteresowanych szczególnie jakąś dziedziną.
Ponadto prowadzone były zajęcia tematyczne: ekologiczne, spotkania z psychologiem poświęcone problemom młodych ludzi i sposobom radzenia sobie z nimi (również z zakresu radzenia sobie ze stresem, gospodarowania czasem, technik szybkiego uczenia się) oraz zajęcia poświęcone samorządności i demokracji.

Jedną z form oceny projektu była analiza wyników w nauce młodzieży uczęszczającej do klubów.

Budżet projektu: 42 960 zł

Dotacja: 20 00 zł

Rocznik: 2001

Nitka: RS 2001

Konińskie Towarzystwo 'Trzeźwość’, Konin

Miejscowość: Konin

Ulica, nr domu i lokalu: Chopina 7

Kod pocztowy i Poczta: 62-510 Konin

Województwo: wielkopolskie

Powiat: m. Konin

Adres strony internetowej: http://

Młodzieżowy Klub Obywatelski

Szeligowskiego 1, 62-500 Konin, Polska

Więcej