Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

W 33 dni dookoła Polski – Kawiarenka Internetowa - 2001

Realizowany przez:

Zespół Szkół w Unisławiu

Cel:

Celem projektu było:
– wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich w zakresie dostępu i znajomości obsługi komputerów i Internetu,
– stworzenie atrakcyjnej formy spędzania czasu pozalekcyjnego dla dzieci i młodzieży

Odbiorcy projektu:

40 osób

Opis projektu:

W ramach projektu powstała Kawiarenka internetowa, w której prowadzone były dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży. Stworzone zostały 2 grupy po 20 uczniów.

Uczniowie odwiedzali strony internetowe instytucji edukacyjnych i kulturalnych, a także odbywali wycieczki internetowe po interesujących regionach kraju. Przykładowe tematy zajęć: Parki Narodowe; Flora i fauna w Polsce; Polskie miasta są pełne zabytków; Nasze Polskie góry. Na początku prowadzący wskazywali uczniom strony internetowe, później młodzi ludzie samodzielnie wyszukiwali strony. Zajęcia pomyślane były w ten sposób, aby rozszerzały i systematyzowały wiedzę uczniów (np. poszukiwanie parku narodowego na mapie Polski, sprawdzanie jakie warunki klimatyczne panują w parku i dlaczego, gdzie jeszcze na terenie Polski i świata żyją podobne gatunki zwierząt). W ramach każdego bloku uczniowie prezentowali rodzicom swoje osiągnięcia..

Efektem zajęć było opanowanie przez uczniów obsługi komputera, Internetu, poczty elektronicznej. Zajęcia umożliwiły im także odwiedzenie i poznanie historii miejsc, do których mają utrudniony dostęp.

Budżet projektu: 19 582 zł

Dotacja: 13 300 zł

Rocznik: 2001

Nitka: RS 2001

Zespół Szkół w Unisławiu

Miejscowość: Unisław

Ulica, nr domu i lokalu: Lipowa 31

Kod pocztowy i Poczta: 86-260 Unisław

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: chełmiński

Adres strony internetowej: http://

W 33 dni dookoła Polski – Kawiarenka Internetowa

Lipowa 44, 86-260 Unisław, Polska

Więcej