Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Inny kontynent – Gildia - 2001

Realizowany przez:

Stowarzyszenie 'Tratwa’ w Olsztynie

Cel:

Celem projektu było:
– wyrównywanie szans edukacyjnych młodych ludzi z terenów popegeerowskich,
– kształtowanie aktywnych postaw młodych ludzi w stosunku do ich dalszej drogi edukacyjnej i życiowej.

Odbiorcy projektu:

Projekt realizowany był w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie, którego uczniami są m.in. młodzi ludzie pochodzący z okolicznych wiosek popegeerowskich. Projekt adresowany był przede wszystkim do uczniów mieszkających w internacie – bezpośrednio 60 uczniów, 12 dorosłych, pośrednio około 1,000 osób

Opis projektu:

Projekt składał się z następujących części:
Get away or stay – działania realizowane były we współpracy z młodzieżą ze szkół w Halle, Wiedniu, Berlinie i Caprisi. Uczniowie przeprowadzili w swoich środowiskach wywiady dotyczące stosunku do przedstawicieli innych narodowości, lekcje j. polskiego, historii, WOS, matematyki i informatyki zostały wzbogacone o elementy pomagające młodym ludziom w prowadzeniu poszukiwań. Następnie uczniowie przygotowali raport, który został przedstawiony społeczności szkoły. Młodzi ludzie utrzymywali stały kontakt internetowy z pozostałymi szkołami – wymieniali informacje, prowadzili dyskusje. W oparciu o zgromadzony materiał został opracowany scenariusz widowiska teatralnego, które został zaprezentowany w szkole oraz był transmitowany przez internet do szkół partnerskich. Następnie zostały zorganizowane warsztaty, w trakcie których przygotowane zostało przedstawienie teatralne złożone z fragmentów spektakli powstałych w szkołach. Podsumowaniem było tournee międzynarodowej grupy teatralnej, która zaprezentowała przedstawienie we wszystkich szkołach biorących udział w projekcie.

Litery – celem działań było zbudowanie przez grupę młodzieży programu samokształceniowego. W grupie znalazły się osoby współpracujące z „Tratwą

Budżet projektu: 81 427 zł

Dotacja: 20 000 zł

Rocznik: 2001

Nitka: RS 2001

Stowarzyszenie 'Tratwa’ w Olsztynie

Miejscowość: Olsztyn

Ulica, nr domu i lokalu: Parkowa 1

Kod pocztowy i Poczta: 10-233 Olsztyn

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: m. Olsztyn

Adres strony internetowej: http://www.tratwa.pl

Inny kontynent – Gildia

Parkowa 3, 11-041 Olsztyn, Polska

Więcej