Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Nakreślić perspektywy - 2001

Realizowany przez:

Szkoła Podstawowa w Kruszynie

Cel:

Celem projektu było:
– podniesienie umiejętności skutecznego uczenia się młodych ludzi,
– przygotowanie nauczycieli do udzielenia uczniom pomocy w nauce i motywowania ich do kontynuowania edukacji,
– umożliwienie młodzieży wiejskiej systematycznego dostępu do różnych źródeł informacji oraz kontaktu z kulturą,
– zachęcenie młodych ludzi do podejmowania działań na rzecz rówieśników

Odbiorcy projektu:

Projekt przeznaczony był dla uczniów szkół średnich, uczniów i nauczycieli gimnazjów z terenu powiatu bydgoskiego – 110 uczniów, 46 nauczycieli.

Opis projektu:

Dla nauczycieli zostało zorganizowane szkolenie obejmujące zagadnienia związane z uczeniem się (psychologiczne aspekty procesu uczenia się, style uczenia się, określanie własnego stylu uczenia i stylu uczenia się uczniów, techniki ułatwiające uczenia się). Dla młodych ludzi chcących podejmować działania w swoich środowiskach zostały przeprowadzone warsztaty z zakresu komunikacji, pracy w grupie, rozpoznawania i wzmacniania swoich mocnych stron, współpracy, planowania i realizacji działań.

Ponadto w pracowni komputerowej prowadzone były systematyczne zajęcia informatyczne (wyszukiwanie i wymiana informacji, dyskusje z rówieśnikami z Polski i świata, tworzenie stron internetowych). Dla uczniów zainteresowanych matematyką zostały zorganizowane dodatkowe zajęcia (rozwiązywanie zadań, turniej wiedzy matematycznej, organizacja sympozjum). Młodzież zainteresowana działaniami artystycznymi brała udział w spotkaniach młodych twórców, spotkaniach z artystami, plenerach malarskich i fotograficznych, koncertach, warsztatach teatralnych.

Budżet projektu: 34 080 zł

Dotacja: 20 000 zł

Rocznik: 2001

Nitka: RS 2001

Szkoła Podstawowa w Kruszynie

Miejscowość: Kruszyn

Ulica, nr domu i lokalu: Kruszyn 54

Kod pocztowy i Poczta: 86-014 Sicienko

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: bydgoski

Adres strony internetowej: http://

Nakreślić perspektywy

DK10 11, 86-014, Polska

Więcej