Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Nasze przyrodnicze fascynacje - 2007

Realizowany przez:

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie

Cel:

Doświadczalne poznanie fizycznych, chemicznych oraz biologicznych aspektów otaczającego środowiska poprzez realizowanie własnych eksperymentów, czyli praktyczne zastosowanie własnej wiedzy. Kształcenie umiejętności autoprezentacji, krytycyzmu. Dodatkowo poznanie możliwości i zachęcenie młodzieży do dalszego kształcenia się na uczelniach wyższych – Uniwersytet Opolski i Wrocławski.

Odbiorcy projektu:

Młodzież licealna, wiek 17-19 lat, w części jest to młodzież zamieszkała w Gogolinie, pozostała część z okolicznych miejscowości (wsi powiatu krapkowickiego np. Strzeleczki, Komorniki, Dobra).Młodzież będzie korzystać z dojazdów autobusami lub będzie dowożona przez rodziców ( w przypadku zajęć popołudniowych).

Opis projektu:

Celem jest rozwijanie zainteresowań przedmiotami przyrodniczymi, kontynuacja działań podjętych podczas realizacji ubiegłorocznego projektu. Szczególnie dla uczniów klas humanistycznych czy językowych wizualizacja zagadnień z fizyki, chemii czy biologii daje możliwość dogłębnego zrozumienia zagadnień. Umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy z przedmiotów przyrodniczych zwiększa szanse edukacyjnych uczniów i poprawia jakość nauczania nauk ścisłych, a przez to podnosi poziomu ich kształcenia. Dodatkowo, uczestnictwo uczniów w tym projekcie daje możliwość lepszego przygotowania się do zdania matury oraz podjęcia dalszej edukacji na uczelniach wyższych, szczególnie na kierunkach przyrodniczo-technicznych. Projekt będzie skierowany do uczniów wszystkich klas liceum ogólnokształcącego. Uczniowie będą realizować ten projekt dwutorowo. Pierwszy etap projektu to zagadnienia realizowane w szkole, popołudniami, dotyczące wybranych zagadnień z chemii, biologii oraz fizyki. Uczniowie poprzez swoją pracę badawczą, poprzez eksperyment czy zajęcia terenowe spróbują rozwiazać i opracować wybrane zagadnienia, sami będą wykonywać zaprojektowane eksperymenty, będą przewidywać ich skutki, opisywać wyniki. Drugi etap projektu przewiduje wyjazdy uczniów na Uniwersytet Opolski i Wrocławski, gdzie będą mieli możliwość poznania i popracowania w profesjonalnym laboratorium. Chodzi o to aby, aby pokazać uczniom, że nauki przyrodnicze, pomimo że nie są łatwe, to mogą być ciekawe, a co więcej zwiększają możliwość zdobycia pracy po skończonej edukacji. Dotacja będzie przeznaczona na zakup materiałów na zajęcia, koszty wyjazdów, itp.

Budżet projektu: 8 225,00 zł

Dotacja: 6 500,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie

Miejscowość: Gogolin

Ulica, nr domu i lokalu: Szkolna 27

Kod pocztowy i Poczta: 47-320 Gogolin

Województwo: opolskie

Powiat: krapkowicki

Adres strony internetowej: –

Nasze przyrodnicze fascynacje

Szkolna 15, 47-320 Gogolin, Polska

Więcej