Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Zawsze to będzie… o mojej ziemi - 2002

Realizowany przez:

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce

Cel:

Celem projektu było:
– stworzenie więzi między młodzieżą a kulturą regionalną poprzez poznawanie i zachowanie lokalnych tradycji,
– przygotowanie młodych ludzi do podejmowania samodzielnych działań i prezentowania ich wyników.

Odbiorcy projektu:

Projekt adresowany jest do młodzieży klas trzecich i czwartych – razem 80 osób

Opis projektu:

Autorzy projektu zaproponowali następujące działania:
– szkolenie rady pedagogicznej dotyczące edukacji regionalnej,
– założenie Szkolnego Koła Poszukiwania Wiedzy i Talentów z sekcjami: naukowo – dyskusyjną, dziennikarską, ekologiczną oraz samopomocy koleżeńskiej,
– podejmowanie samodzielnych działań na rzecz najbliższego otoczenia według pomysłów młodych ludzi,
– spotkania z twórcami regionalnej kultury, konkurs na wiersz lub opowiadanie o własnej miejscowości,
– wycieczki: szlakiem rękodzieła ludowego, szlakiem tatarskim, do Wigierskiego, Biebrzańskiego i Białowieskiego Parku Narodowego,
– opracowanie: szkicu historycznego na temat hodowli konia sokólskiego, folderów zawierających informacje o historii regionu, zabytkach, turystyce „Dlaczego warto tu przyjechać?

Budżet projektu: 32 550 zł

Dotacja: 10 000 zł

Rocznik: 2002

Nitka: RS_2002

Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce

Miejscowość: Sokółka

Ulica, nr domu i lokalu: Białystocka 81

Kod pocztowy i Poczta: 16-100 Sokółka

Województwo: podlaskie

Powiat: sokólski

Adres strony internetowej: http://

Zawsze to będzie… o mojej ziemi

Adama Mickiewicza 11, 16-100 Sokółka, Polska

Więcej