Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Młodym społecznościom w społeczności - 2002

Realizowany przez:

Wiejskie Stowarzyszenie Oświatowo – Kulturalne Przymierze w Wojcieszkowie

Cel:

Celem projektu było:
– poszerzenie oferty działań edukacyjnych i wychowawczych dla młodych ludzi ze wsi: Burzec, Zimna Woda oraz Siedliska,
– aktywizowanie młodych ludzi, zachęcenie ich do podejmowania działań na rzecz swoich miejscowości.

Odbiorcy projektu:

Projekt adresowany był do 120 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, 60 uczniów szkoły podstawowej oraz młodzieży nieuczącej się i niepracującej

Opis projektu:

Projekt zakładał utworzenie na bazie szkoły świetlicy, która stanie się centrum aktywności lokalnej. Nauczyciele, młodzież, rodzice i inni chętni mieszkańcy wspólnymi siłami wyremontowali, urządzili i zorganizowali świetlicę. Świetlica rozpoczęła działalność we wrześniu 2002 r. Działał od środy do niedzieli, po 4 godziny dziennie. Były prowadzone m.in. zajęcia komputerowe, językowe (2 razy w tygodniu po 2 godziny), wyrównawcze, spotkania grup samokształceniowych. Młodzi ludzie – gimnazjaliści i licealiści – prowadzili część zajęć wyrównawczych i dodatkowych dla rówieśników bądź uczniów szkoły podstawowej.

Zajęcia były prowadzone w oparciu o istniejącą już bibliotekę oraz pracownię komputerową (6 stanowisk, w tym 1 z dostępem do Internetu). Projekt zakładał zakupienie 2 dodatkowych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, które zostały zamontowane w bibliotece, tak aby uczniowie mogli samodzielnie korzystać ze źródeł informacji na nośnikach cyfrowych.

Celem projektu było także wyłonienie spośród młodych ludzi wolontariuszy, którzy współpracowali ze Stowarzyszeniem oraz prowadzili własne działania na rzecz społeczności lokalnych.

Budżet projektu: 31 700 zł

Dotacja: 14 500 zł

Rocznik: 2002

Nitka: RS_2002

Wiejskie Stowarzyszenie Oświatowo – Kulturalne Przymierze w Wojcieszkowie

Miejscowość: Wojcieszków

Ulica, nr domu i lokalu: Burzec 22

Kod pocztowy i Poczta: 21-411 Wojcieszków

Województwo: lubelskie

Powiat: łukowski

Adres strony internetowej: http://

Młodym społecznościom w społeczności

Sienkiewicza 5, 21-411 Wojcieszków, Polska

Więcej