Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Arka zieleni - 2007

Realizowany przez:

Gimnazjum w Kłomnicach

Cel:

Celem projektu jest zwiekszenie wiedzy przyrodniczej młodzieży, umiejętności praktycznych rozpoznawania gatunków drzew i krzewów , ptaków,oraz poznanie parków i cennych obiektów na terenie gminy Kłomnice. Ponad to wydanie publikacji, która upowszechni tę wiedzę wśród wszystkich mieszkańców gminy Kłomnice

Odbiorcy projektu:

Młodzież w wieku 13-16 lat uczęszczejąca do szkół gimnazjalnych na terenie gminy Kłomnice. Pośrednio odbiorcami projektu poprzez ogólnodostępną publikację będą również inni mieszkańcy gminy Kłomnice oraz osoby spoza gminy zainteresowane tą tematyką. W każdej szkole zostanie powołany kilkuosobowy zespół uczniów zainteresowanych, którzy pod opieką nauczyciela będą realizować założenia projektu, uczestniczyć w warsztatach oraz sporządzać dokumentację. Dokumentacja będzie materiałem wyujściowym do publikacji książkowej.

Opis projektu:

Celem projektu jest zinwentaryzowanie i opis parków oraz innych cennych obiektów przyrodniczych znajdujących się na terenie gminy Kłomnice. Miejscowości tej gminy posiadają bogate tradycje i pamiątki zwłaszcza po rodzinach ziemiańskich, które miały tutaj swoje posiadłości. W większości wiosek należących do gminy Kłomnice znajdują się parki podworskie, które posiadają bardzo bogatą historię oraz są ciekawymi obiektami przyrodniczymi. Niestety parki te są w większości niedoceniane i trochę zapomniane, ponieważ dotychczas zajmowano się historią tutejszych obiektów i ich właścicieli. Projekt będzie realizowany przez młodzież gimnazjów gminy Kłomnice. Pierwszym etapem są warsztaty dla zainteresowanych uczniów kształcące umiejętności sporządzania inwentaryzacji dendrologicznej, pracy z kluczami i przewodnikami, rozpoznawania zwierząt zwłaszcza gatunków ptaków w terenie oraz prawidłowego sporządzania dokumentacji. Uczniowie z poszczególnych szkół wybierają jeden park w ich najbliższym terenie, opisują historię powstania parku, życiorys postaci z nim związanych oraz obiektów które w nim występują bądź występowały w przeszłości. Dokonują inwentaryzacji dendrologicznej , określają gatunki zwierząt, zaznaczają obiekty, które mogą być wnioskowane jako pomniki przyrody. Pozyskane informacje posłużą do sporządzenia dokumentacji historycznej, kulturowej i przyrodniczej, która będzie źródłem do przygotowania i wydania publikacji książkowej jak również, prace poszczególnych grup uczniów będą prezentowane na wspólnej konferencji naukowej. Konferencja ta odbędzie się na zakończenie projektu z udziałem przedstawicieli świata nauki z dziedziny przyrodniczej, lokalnych władz oraz przedstawicieli środowiska lokalnego. Przeprowadzone działania wpłyną również na większe zainteresowanie przedmiotami przyrodniczymi niezbędnymi w wielu dziedzinach.

Budżet projektu: 7 160,00 zł

Dotacja: 5 400,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gimnazjum w Kłomnicach

Miejscowość: Kłomnice

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Szkona 1

Kod pocztowy i Poczta: 42-270 Kłomnice

Województwo: śląskie

Powiat: częstochowski

Adres strony internetowej: –

Arka zieleni

Zdrowska 38B, 42-270 Kłomnice, Polska

Więcej