Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Młodzież dla gminy - 2002

Realizowany przez:

Komitet Ochrony Praw Dziecka, Oddział Terenowy w Lesznie

Cel:

Celem projektu było zachęcenie młodych ludzi do podejmowania działań na rzecz środowiska lokalnego, przygotowanie ich do samodzielnego planowania i realizacji takich działań.

Odbiorcy projektu:

Projekt adresowany był do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z małych miast i wsi byłego województwa leszczyńskiego (obejmie 7 powiatów). Kierowany jest też do opiekunów świetlic środowiskowych z tych terenów – bezpośrednio 140 osób, pośrednio 300

Opis projektu:

Młodzi ludzie, opiekunowie świetlic oraz zainteresowani nauczyciele wzięli udział w warsztatach poświęconych rozpoznawaniu problemów społeczności lokalnej, działań, które mogli podjąć aby je rozwiązać, poszukiwaniu sojuszników, opracowywaniu planu pracy oraz poszukiwaniu środków na realizację działań. Młodzi wolontariusze pomagali w prowadzeniu świetlic (prace organizacyjne, pomoc rówieśnikom i młodszym dzieciom w nauce, prowadzenie zajęć dodatkowych), przygotowali także własne projekty na rzecz swoich miejscowości. Opiekę nad nimi (system wsparcia, konsultacje, pomoc w przygotowaniu projektów) pełnił Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka. Wszystkie projekty zostały zaprezentowane podczas regionalnej uroczystości. Jury wybrał i nagrodził najlepszy projekt. Kolejne warsztaty były podsumowaniem sukcesów i problemów, jakie pojawiały się podczas pracy.

Projekt przewidywał także szkolenia dla Gminnych Pełnomocników ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nt. dofinansowywania różnego typu działań lokalnych (działalność wiejskich świetlic środowiskowych, projekty własne młodzieży) jako zapobiegających niepożądanym zachowaniom młodych ludzi.

Budżet projektu: 17 525 zł

Dotacja: 14 100 zł

Rocznik: 2002

Nitka: RS_2002

Komitet Ochrony Praw Dziecka, Oddział Terenowy w Lesznie

Miejscowość: Leszno

Ulica, nr domu i lokalu: Rynek 8

Kod pocztowy i Poczta: 64-100 Leszno

Województwo: wielkopolskie

Powiat: m. Leszno

Adres strony internetowej: http://

Młodzież dla gminy

Nowy Rynek 25, 64-100 Leszno, Polska

Więcej