Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Fizyka drogą do przyszłości - 2007

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Edukacja Przyszłości w Złotoryi

Cel:

Głównym celem projektu jest zwiększenie zainteresowania fizyką wśród młodzieży szkolnej poprzez rozbudzenie aspiracji poznawczych i twórczych oraz kształtowanie w nich postaw aktywnych .

Odbiorcy projektu:

Głównymi odbiorcami projektu będą : uczniowie i nauczyciele ze szkół powiatu złotoryjskiego, dojazd na warsztaty zapewnią dyrektorzy szkół biorących udział w projekcie

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie zainteresowania fizyką wśród młodzieży szkolnej poprzez oryginalne połączenie badania przyrody z treningiem umiejętności literackich. Podczas realizacji projektu dzieci udoskonalą wiele potrzebych w dalszym kształceniu umiejętności, takich jak: obserwacja zjawisk, prezentacja, redagowanie twórczych wypowiedzi pisemnych, wyszukiwanie informacji, posługiwanie się technologią komputerową. Wszystkie działania zmierzać będą do zainteresowania młodzieży fizyką i jej rolą w rozwoju postępu technicznego. Umiejętności redakcyjne będą miały na celu upowszechnianie tych osiągnięć w sposób ciekawy i zrozumiały dla wszystkich. Warsztaty dla nauczycieli fizyki i języka polskiego służyć będą uatrakcyjnieniu lekcji. Na zajęciach pozalekcyjnych dzieci badać będą intersujące zjawiska fizyczne i pracować nad pobudzaniem wyobraźni w poszukiwaniu pomysłów na wykorzystanie praw przyrody w postępie technicznym. Podczas warsztatów międzyszkolnych dzieci samodzielnie opracują program objazdowego cyrku fizycznego i regulamin na najciekawsze opowiadanie fantastyczno-naukowe. Grupa projektowa przygotuje pokazy ciekawych doświadczeń oraz prezentację multimedialną na temat najnowszych osiągnięć naukowych fizyki. Przedstawi je w gimnazjach biorących udział w projekcie oraz innych chętnych szkołach. Finałem projektu będzie spotkanie, na którym dzieci w oparciu o przeprowadzone sondaże, pokażą uczestnikom wzrost zainteresowania fizyką w trakcie realizacji działań projektowych. Wręczone zostaną nagrody za najlepsze opowiadanie fantastyczno-naukowe.

Budżet projektu: 10 420,00 zł

Dotacja: 5 000,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Edukacja Przyszłości w Złotoryi

Miejscowość: Złotoryja

Ulica, nr domu i lokalu: Wilcza 41

Kod pocztowy i Poczta: 59-500 Złotoryja

Województwo: dolnośląskie

Powiat: złotoryjski

Adres strony internetowej: –

Fizyka drogą do przyszłości

Wiśniowa 32, 59-500 Złotoryja, Polska

Więcej