Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

W stronę światła - 2007

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Przyrodniczo Kulturowe Panorama Wierzbia w Wierzbiu

Cel:

Celem projektu jest wykształcenie u młodzieży umiejętności samoorganizacji warsztatu nauki i pracy, nabycie zdolności zdobywania wiadomości i ich efektywnego wykorzystywania do dalszej pracy. Celami pośrednimi są: kreowanie aktywnych postaw we wspólnocie, rozwój zdolności autoprezentacji, poszerzanie wielowymiarowych zainteresowań oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego wsi Wierzbie.

Odbiorcy projektu:

Osoby bezpośrednio tworzące grupę badawczą to młodzież w wieku 13 – 19 lat z terenu wsi Wierzbie i gminy Łambinowice. Wybór chętnych nastąpi poprzez uczestnictwo w konkursie przyrodniczym. Głównym kryterium wyboru będzie także zaangażowanie i chęć działania. Dojazd na miejsce działań rowerami pod opieką prowadzących projekt.

Opis projektu:

Poprzez zorganizowanie konkursu przyrodniczego dla młodych mieszkańców Wierzbia wyłoniona zostanie grupa 20 uczestników projektu. Grupa ta będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie badań dotyczących entomofauny okolic Wierzbia. Dla każdego uczestnika zostanie przygotowana teczka entomologa zawierająca m.in. szpilki, rozpinadło do motyli, zatruwaczki, czerpaki, ekshaustory, octan etylu, czerpak. Dzięki dotacji do projektu włączeni zostaną entomolodzy z Uniwersytetu Opolskiego. Projekt rozpocznie przygotowanie przez uczestników własnych stanowisk pracy a także pracowni entomologicznej i gablociarni. W trakcie 6 spotkań terenowych z entomologami uczestnicy będą zakładac pułapki na biegaczowate, dokonają odłowu motyli dziennych, zinwentaryzuja kolonię mrówczą, a także dokonają nocnego odłowu ciem (praca z ultrafioletem). Zebrany materiał entomolog. posłuży do przygotowania przez uczestników preparatów biologicznych. W trakcie zajęc kameralnych każdy będzie pracował na odrębym stanowisku. Prace te polegac będą m.in. na 'krojeniu’ wybranego preparatu (poznawanie morfologii) i pracach mikroskopowych. Każdy uczestnik z odłowionych w trakcie prac terenowych owadów przygotuje swoją gablotę. Uzupełnieniem warsztatów terenowych i kameralnych będzie założenie Universal Transverse Mercator- siatki terenowej do „Atlasu rozmieszczenia motyli w Polsce” oraz przygotowanie w pracowni mapy, na której każdy będzie na bieżąco zaznaczał obserwacje entomol. Projekt zakończy przygotowanie i przeprowadzenie przez uczestników, lekcji dotyczacej owadów w swoich szkołach (SP i Gimnazjum) oraz ulotki o własnych działaniach.

Budżet projektu: 16 560,00 zł

Dotacja: 5 000,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Przyrodniczo Kulturowe Panorama Wierzbia w Wierzbiu

Miejscowość: Wierzbie

Ulica, nr domu i lokalu: Wierzbie 108

Kod pocztowy i Poczta: 48-316 Łambinowice

Województwo: opolskie

Powiat: nyski

Adres strony internetowej: –

W stronę światła

Wierzbie 78, 48-316, Polska

Więcej