Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Ożywmy ducha polskich świąt! Regionalny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Lubomierzu - 2004

Realizowany przez:

Zespół Szkół Ogólnokształcacych i Zawodowych im. A. Kamińskiego w Lubomierzu

Cel:

Celem projektu jest:
– aktywizacja młodzieży, mobilizacja do własnych poszukiwań, twórcze poznawanie tradycji, wzbudzanie poczucia odpowiedzialności za własną społeczność lokalną poprzez bezpośredni
i kreatywny udział w realizacji projektu.
– zakorzenienie w dziedzictwie kulturowym regionu i Polski, przeniesienie poznanych wzorów na grunt własnej rodziny
Projekt realizowany jest na terenie szczególnie dotkniętym bezrobociem( sięgającym przedziału 33-38%)
i problemami społecznymi , stanie się jedną z form przeciwdziałania patologiom i zachętą spędzenia świąt

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami bezpośrednimi będą uczniowie i nauczyciele naszej szkoły, jak również młodzież (i jej opiekunowie) ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w regionie biorących udział w II Regionalnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek. Szacujemy, że będzie to 480-500 uczestników (180 naszych uczniów i ponad 300 gości, tylu wzięło udział w ubiegłorocznym przeglądzie).
Beneficjentami projektu będą także rodziny uczestników, mieszkańcy Lubomierza i okolic.

Opis projektu:

Ideą projektu jest zachęcenie młodzieży do poznania tradycji świątecznych kultywowanych w regionie, w Polsce i w Europie, zwłaszcza zwyczaju kolędowania.
Służyć temu będą:
– wycieczka do muzeum etnograficznego,
– wywiady z mieszkańcami,
– warsztaty z analizy tekstów kolęd w języku polskim, niemieckim i angielskim , seminaria komparatystyczne,
– zajęcia muzyczne,
– rozpisanie szkolnego konkursu na pracę o odnajdywaniu form przejawów tradycji bożonarodzeniowych w środowisku i prezentację multimedialną na temat kolędników ,jasełek itp.

Treści te młodzież poznawać będzie na lekcjach – w ramach realizacji programów ścieżek międzyprzedmiotowych (regionalnej, europejskiej, uczestnictwa w kulturze) oraz na zajęciach Klubu Europejskiego i Koła historycznego .

Poznaną dzięki pracy w grupach teorię zespoły zadaniowe będą starały się wcielić
w życie, organizując wigilię szkolną z zachowaniem tradycji staropolskich
i współczesnych, z uwzględnieniem zróżnicowania zwyczajów krain geograficznych Polski , a w szczególności eklektyzmu Dolnego Śląska.

Podsumowaniem projektu będzie II Regionalny Przegląd Kolęd i Pastorałek
z imprezami towarzyszącymi, którymi będą : wystawa ozdób choinkowych i dekoracji świątecznych wykonanych przez uczniów, pokaz prezentacji multimedialnych na temat zwyczajów bożonarodzeniowych przygotowany przez uczniów klas o profilu zarządzania informacją. Nagrodzona w konkursie szkolnym praca na temat dolnośląskich tradycji kolędniczych zostanie odczytana jako referat programowy otwierający przegląd solistów i chórów wykonujących kolędy.

Budżet projektu: 10 000 zł

Dotacja: 8 000 zł

Rocznik: 2004

Nitka: Małe Granty Regionalne

Zespół Szkół Ogólnokształcacych i Zawodowych im. A. Kamińskiego w Lubomierzu

Miejscowość: Lubomierz

Ulica, nr domu i lokalu: Chopina 9

Kod pocztowy i Poczta: 59-623 Lubomierz

Województwo: dolnośląskie

Powiat: lwówecki

Adres strony internetowej: http://zsoizlub.republika.pl

Ożywmy ducha polskich świąt! Regionalny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Lubomierzu

Chopina 7A, 59-623 Lubomierz, Polska

Więcej