Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Po czym stąpamy, czym oddychamy? Szkolne Centrum Badawcze - 2003

Realizowany przez:

Gimnazjum w Stróżach

Cel:

Celem projektu było:
– stworzenie młodzieży warunków do samodzielnego przeprowadzania badań i eksperymentów,
– doskonalenie umiejętności z zakresu zdobywania danych, planowania własnych działań, wyciągania wniosków, współdziałania w grupie rówieśników,
– zaangażowanie młodzieży w pracę na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego regionu.

Odbiorcy projektu:

60 uczniów

Opis projektu:

1. Zespół chemiczny:
– warsztaty: specyfika badań chemicznych, przeprowadzanie badań gleby i wody (prowadzone przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego),
– cykliczne pobieranie i analiza próbek wody i gleby z terenu gminy,
– opracowanie wyników i analizy zebranego materiału (praca w laboratorium).
2. Zespół biologów:
– cykliczne badania terenowe – obserwacja i zbieranie porostów (tworzenie tablic porostowych i porównanie ze skalą porostową),
– tworzenie tablic roślin kwasolubnych (rejestracja i dokumentowanie w tereniu roślin, które tolerują kwaśną glebę).
3. Zespół geograficzny:
– przygotowanie materiałów kartograficznych (tworzenie bazy kartograficznej mapy zanieczyszczeń regionu),
– stworzenie mapy skażeń przy wykorzystaniu materiałów zebranych przez zespół biologów i chemików.
4. Zespół informatyczny:
– warsztaty wykorzystania technik komputerowych do opracowywania wyników pomiarów analiz laboratoryjnych,
– stworzenie bazy danych z wynikami analiz pozostałych zespołów.
5. Zespół wydawców:
– warsztaty dotyczące grafiki komputerowej, zasad tworzenia biuletynów,
– przygotowanie publikacji podsumowującej wyniki badań.
6. Szkolenie dla wszystkich uczestników na temat biomonitoringu prowadzone przez pracowników Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
7. Przygotowanie mapy skażeń regionu. Mapa i wyniki badań uczestników projektu zostały opublikowane w młodzieżowym miesięczniku „Wiadomości Lokalne

Budżet projektu: 14 490 zł

Dotacja: 8 500 zł

Rocznik: 2003

Nitka: Szkoly Aktywne

Gimnazjum w Stróżach

Miejscowość: Stróże

Ulica, nr domu i lokalu: –

Kod pocztowy i Poczta: 33-331 Stróże

Województwo: małopolskie

Powiat: nowosądecki

Adres strony internetowej: http://

Po czym stąpamy, czym oddychamy? Szkolne Centrum Badawcze

Stróże 428, 33-331, Polska

Więcej