Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Zanim znikną z mapy - 2007

Realizowany przez:

Zespół Szkół – Gimnazjum w Lubomi

Cel:

Celem projektu jest zdobywanie umiejętności posługiwania się fotograficznym aparatem cyfrowym oraz obróbki komputerowej fotografii; zgromadzenie określonych danych statystycznych i ich opracowanie; zaprezentowanie efektów własnej pracy. Realizacja projektu pozwoli również na doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole. Stworzy warunki wyrównywania szans edukacyjnych dla wiejskiej młodzieży.

Odbiorcy projektu:

Projekt skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej w wieku 13 – 16 lat. Uczniowie zostaną wybrani na zasadzie dobrowolności, jednakże preferowani będą uczniowie zamieszkujący wsie Nieboczowy lub Ligotę Tworkowską. Zaproszenie do projektu uczniów z tych miejscowości pozwoli młodzieży rozwijać zainteresowania i pasje, tym samym stworzy możliwość wyrównywania szans edukacyjnych.

Opis projektu:

Celem projektu jest wykonanie dokumentacji przyrodniczej, architektonicznej oraz dotyczącej warunków pracy i życia ludności wsi Nieboczowy i Ligota Tworkowska, będących sołectwami gminy Lubomia, na terenie których ma powstać zbiornik retencyjny Racibórz Dolny. Projekt skierowany jest do uczniów gimnazjum, którzy pragną zdobyć nowe umiejętności, opanować techniki innowacyjne, rozwinąć i poszerzyć wiadomości dotyczące środowiska lokalnego. W trakcie realizacji jego uczestnicy wykonają dokumentację fotograficzną, sporządzą indeks rzadkich gatunków roślin i zwierząt, przeprowadzą wywiady z mieszkańcami (podczas planowanych wycieczek 4), dokonają obróbki cyfrowej zdjęć, zgromadzą dane statystyczne. Dla uczniów zostaną zorganizowane warsztaty kształtujące umiejętność posługiwania się edytorami grafiki i programem do tworzenia prezentacji multimedialnych, selekcjonowaniem i przetwarzaniem informacji oraz warsztaty dziennikarskie, kształtujące umiejętność redagowania wybranych form wypowiedzi. Efektem końcowym ma być wykonanie prezentacji oraz wystawy poświęconej likwidowanym wsiom, które zostaną zaprezentowane uczniom naszej szkoły. Planowane jest zorganizowanie w Gminnym Ośrodku Kultury wernisażu dla przedstawicieli samorządu lokalnego oraz całej społeczności gminy Lubomia. Całą dokumentację planujemy przekazać Gminnemu Ośrodkowi Kultury i bibliotece szkolnej, jako niewątpliwie pewne dziedzictwo historyczne. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu fotograficznego, dyktafonu,wydruk zdjęć, materiały papiernicze i wynagrodzenia.

Budżet projektu: 9 404,00 zł

Dotacja: 6 000,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Zespół Szkół – Gimnazjum w Lubomi

Miejscowość: Lubomia

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Szkolna 2

Kod pocztowy i Poczta: 44-360 Lubomia

Województwo: śląskie

Powiat: wodzisławski

Adres strony internetowej: –

Zanim znikną z mapy

Uboczna 4, 44-360 Lubomia, Polska

Więcej