Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Ja też będę studentem - 2003

Realizowany przez:

Gimnazjum im. Ks. J. Twardowskiego w Wielkiej Wsi

Cel:

Celem projektu jest rozbudzenie aspiracji naukowych uczniów i zachęcenie ich do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach.

Odbiorcy projektu:

180 uczniów gimnazjum

Opis projektu:

Zajęcia fakultatywne z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych prowadzone przez ośmiu studentów UJ. Na dwa tygodnie przed terminem zajęć studenci, wspólnie
z nauczycielami przedmiotów, uzgodnili tematykę, możliwość korzystania z pomocy dydaktycznych i wybiorą metody pracy. Tydzień przed zajęciami w szkole pojawiły się plakaty informacyjne wraz z krótkim opisem przebiegu spotkania, aby chętni uczniowie mogli się przygotować do zajęć
Program zajęć został skomponowany tak, by z bloku zajęć matematyczno-przyrodniczych uczniowie mogli wybierać te zagadnienia, które interesują ich najbardziej. Tematyka: obsługa komputera, matematyka, informatyka, fizyka, chemia, biotechnologia. Zajęcia miały formę wykładu, ćwiczeń, pogadanki, pokazu i obserwacji. Przewidziane były również 2 wycieczki do muzeum.
Studentami opiekował się dr Zdzisław Pogoda (sposób prowadzenia zajęć dla gimnazjalistów w sposób maksymalnie dla nich dostępny a jednocześnie efektowny; techniki pracy, wykorzystanie pomocy multimedialnych i nowoczesnych technik audiowizualnych). Tematy konsultacji wynikały z obserwacji zachowań uczniów podczas zajęć tj. ich aktywności, szczególnie interesujących tematów. Dr Pogoda uczestniczył w pięciu fakultetach prowadzonych przez studentów oraz w sesji przygotowanej przez uczniów.
W projekcie także uczestniczył prof. Krzysztof Rościszewski, opiekun Studiów Międzywydziałowych Matematyczno – Przyrodniczych (siedmiu spośród ośmiu studentów prowadzących zajęcia to jego słuchacze). Prof. Rościszewski pomagał w rozwiązywaniu bieżących spraw pojawiających się w trakcie akcji, wziął także udział w spotkaniu podsumowującego projekt.
Zajęcia były przygotowaniem do przeprowadzenia uczniowskiej sesji naukowej. Członkowie poszczególnych grup wybrali tematy, które ich szczególnie interesowały i które chcieliby przedstawić rówieśnikom. Uczniowie pracowali nad przygotowaniem swoich prezentacji indywidualnie lub w zespołach. Studenci i nauczyciele przedmiotów udzielali konsultacji i pomagali w rozwiązywaniu ewentualnych problemów. Gimnazjaliści nauczyli się również, jak prezentować wyniki badań i eksperymentów (prezentacje multimedialne, doświadczenia, pokazy). Na sesję zostali zaproszeni uczniowie szkoły oraz przedstawiciele społeczności lokalnej.

Budżet projektu: 14 210 zł

Dotacja: 10 000 zł

Rocznik: 2003

Nitka: Szkoly Aktywne

Gimnazjum im. Ks. J. Twardowskiego w Wielkiej Wsi

Miejscowość: Wielka Wieś

Ulica, nr domu i lokalu: Biały Kościół 230

Kod pocztowy i Poczta: 32-089 Wielka Wieś

Województwo: małopolskie

Powiat: krakowski

Ja też będę studentem

Krakowska 68, 32-089 Wielka Wieś, Polska

Więcej