Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Ocalmy przeszłość dla przyszłości - 2003

Realizowany przez:

Zespół Szkół – Gimnazjum w Radzanowie

Cel:

Celem projektu jest:
– rozwijanie zainteresowań i uzdolnień gimnazjalistów,
– nauczenie młodych ludzi efektywnego komunikowania się i przekazywania informacji,
– integracja społeczności lokalnej poprzez poznanie wspólnej historii.

Odbiorcy projektu:

152 uczniów

Opis projektu:

Działania:
– Projekt był realizowany poprzez wielopłaszczyznowe badanie regionu, w kilku grupach. Jeden uczeń mógł uczestniczyć w pracy kilku grup:
– Charakterystyka fizyczno-geograficzna. Młodzi ludzie wykorzystali mapy znajdujące się w Starostwie Powiatowym w Mławie, przeprowadzili badania terenowe, sporządzili notatki, szkice i zdjęcia, a następnie – wykorzystując dostępną literaturę – wykonali szkic topograficzny.
– Dzieje regionu w źródłach historycznych. Uczniowie zapoznali się ze starodrukami znajdującymi się w Państwowym Archiwum w Mławie. Sprawdzali archiwa urzędowe, parafialne, a także dokonali przeglądu literatury pięknej. Wynikiem badań było kalendarium Radzanowa. Odbyły się wycieczki do Mławy, Płocka i Ciechanowa.
– Badanie historii rodzinnych. Uczniowie zapoznali się z historią własnej rodziny, odnaleźli najstarsze dokumenty (fotografie, ordery, listy itp.), a następnie sporządzili drzewa genealogiczne.
– Historia regionu w pamięci najstarszych mieszkańców. Gimnazjaliści spotkali się
i udokumentowali rozmowy z najstarszymi mieszkańcami najbliższej okolicy
i zorganizowali nimi otwarte spotkanie w GOK-u.
– Kwerenda muzeów. Odbyły się dwie wycieczki: do Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie i Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Uzupełnił je wykład prof. Ryszarda Juszkiewicza.
– Badanie pomników architektonicznych (np. synagoga, kościół, klasztor). Młodzież dokonała analizy architektonicznej zabudowań, oceniła ich współczesne przeznaczenie i stan, a następnie sporządziła mapę ciekawych miejsc turystycznych.
– Sytuacja gospodarcza i problemy społeczne. Uczniowie dokonali analizy danych statystycznych dotyczących zatrudnienia mieszkańców regionu, ich sytuacji materialnej i migracji.
– Ocena stanu środowiska. Badania składu wody, powietrza, gleby i fonosfery zostały przeprowadzone przy współpracy powiatowego Sanepidu. Ponadto uczniowie wykonali prace plastyczne dotyczące ochrony środowiska. Odbyła się również wycieczka do zakładu utylizacyjnego.
– Badania flory i fauny zostały zaprezentowane w albumie-przewodniku, uwzględniającym również rzadkie i zagrożone gatunki rośli i zwierząt.
– Prezentacja prac poszczególnych grup połączona została z warsztatem dziennikarskim. Uczniowie zapoznali się z podstawowymi gatunkami publicystycznymi i narzędziami umożliwiającymi prezentacje multimediale. Badania zostały przedstawione w specjalnym numerze gazety szkolnej, na stronie www oraz na wystawach.
– Ostatnim elementem projektu było przeprowadzenie sondażu dotyczącego perspektyw rozwoju Radzanowa i okolic. Jego efekty zostały przekazane władzom samorządowym.

Budżet projektu: 14 510 zł

Dotacja: 10 000 zł

Rocznik: 2003

Nitka: Szkoly Aktywne

Zespół Szkół – Gimnazjum w Radzanowie

Miejscowość: Radzanów

Ulica, nr domu i lokalu: Raciążska 53a

Kod pocztowy i Poczta: 06-540 Radzanów

Województwo: mazowieckie

Powiat: mławski

Adres strony internetowej: http://

Ocalmy przeszłość dla przyszłości

Floriańska 2, 26-807 Radzanów, Polska

Więcej