Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Ocena zagrożeń ekologicznych na terenie gminy Łęka Opatowska - 2003

Realizowany przez:

Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łęce Opatowskiej

Cel:

Celem projektu jest:
– przygotowanie gimnazjalistów do prowadzenia samodzielnych badań i pomiarów ekologicznych na terenie gminy, pokazanie, że mają wpływ na kształt swojego otoczenia,
– doskonalenie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technik informacyjnych
i sprzętu audiowizualnego (komputer, Internet, projektor multimedialny) do realizacji działań, opracowania ich wyników i przygotowania prezentacji

Odbiorcy projektu:

Bezpośrednio 60 uczniów i 6 nauczycieli, pośrednio 200 uczniów

Opis projektu:

 Uczestnictwo grup zadaniowych (zespoły badające: gleby, powietrze, wodę, zespół analizujący literaturę naukową oraz grupa redagująca raport) w badaniach, eksperymentach i obserwacjach analizujących stan zagrożenia ekologicznego na terenie gminy.
 Przeprowadzenie przez zespół ankieterów badań wśród mieszkańców gminy dotyczących świadomości zagrożeń ekologicznych.
 Opracowanie – w oparciu o wyniki badań – uczniowskiego raportu o stanie zagrożeń ekologicznych. Raport został przedstawiony (przy wykorzystaniu nośników multimedialnych) podczas sesji ekologicznej zorganizowanej na terenie gimnazjum. Na sesję zostali zaproszeni: kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa
i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Kępnie, dyrektor Leśnego Zakładu Doświadczalnego Akademii Rolniczej w Poznaniu, radni gminy Łęka Opatowska, sołtysi, uczniowie i nauczyciele gimnazjum. Materiały z sesji oraz raport uczniowski zostały opublikowane w witrynie internetowej utworzonej przez uczniów pod kierunkiem nauczyciela informatyki.
 Organizacja wycieczki do laboratorium chemicznego Colegium Chemikum UAM oraz Zakładu Ekologii Wydziału Biologii UAM w Poznaniu dla bezpośrednich uczestników projektu.
 Przeprowadzenie dwuetapowego konkursu ekologicznego dla uczniów gimnazjum.

Budżet projektu: 18 530 zł

Dotacja: 9 200 zł

Rocznik: 2003

Nitka: Szkoly Aktywne

Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łęce Opatowskiej

Miejscowość: Łęka Opatowska

Ulica, nr domu i lokalu: Poznańska7a

Kod pocztowy i Poczta: 63-645 Łęka Opatowska

Województwo: wielkopolskie

Powiat: kępiński

Adres strony internetowej: http://

Ocena zagrożeń ekologicznych na terenie gminy Łęka Opatowska

Słoneczna 2, 63-645 Łęka Opatowska, Polska

Więcej