Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Młodzi – Młodym - 2003

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin w Warszawie

Cel:

Celem projektu jest:
– stworzenie w środowisku lokalnym inicjatywy samopomocowej,
– pobudzenie aspiracji poznawczych młodzieży mniej zdolnej,
– wyrównanie szans edukacyjnych osób z rodzin mniej zamożnych,
– rozwijanie uzdolnień twórczych,
– przekazanie pozytywnych wzorców w zakresie pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu są uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich w wieku 13-18 lat z terenu Rawy Mazowieckiej – bezpośrednio 60-80 osób, pośrednio 400

Opis projektu:

Projekt zakładał utworzenie Klubu Młodzieżowego „Młodzi –Młodym‿. Klub ten ma skupiać uczniów osiągających słabe wyniki w nauce, mniej zdolnych, jak też młodzież utalentowaną, która nie zawsze posiada możliwość rozwoju, ze względu na trudną sytuację ekonomiczną rodziny. Działanie klubu pozwala jednym na dalszy rozwój, a drugim, szansę na wzmocnienie aspiracji edukacyjnych. Uczestnictwo w klubie jest pomysłem na zagospodarowanie czasu wolnego uczestników projektu oraz daje możliwość uczestnictwa w inicjatywie samopomocowej na rzecz społeczności lokalnej. W projekcie przewidziane zostało utworzenie zespołu muzyczno-wokalnego dla uczniów uzdolnionych artystycznie, a także uczestnictwo w zajęciach informatycznych. Zorganizowany został wyjazd do Muzeum Techniki w Warszawie dla najbardziej zaangażowanych w działalność klubu uczestników, a także kilku imprez otwartych i happeningu. Osoby dorosłe występujące w projekcie utworzyli grupy samokształceniowe (stały kontakt uczniów zdolnych z mniej zdolnymi).

Budżet projektu: 50 436 zł

Dotacja: 16 000 zł

Rocznik: 2003

Nitka: Małe Granty

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin w Warszawie

Miejscowość: Warszawa

Ulica, nr domu i lokalu: Nowogrodzka 51

Kod pocztowy i Poczta: 00-695 Warszawa

Województwo: mazowieckie

Powiat: m. st. Warszawa

Adres strony internetowej: http://

Młodzi – Młodym

Nowogrodzka 51, 00-682 Warszawa, Polska

Więcej