Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Wszyscy jesteśmy inni - 2003

Realizowany przez:

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży 'Szansa’ w Głogowie

Cel:

Celem projektu jest:
– pobudzenie aspiracji poznawczych i twórczych młodzieży,
– podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia poziomu kształcenia, a także pobudzanie aktywności młodzieży,
– zwiększenie wrażliwości młodzieży na problemy społeczeństwa wielokulturowego i wypracowanie metod przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy.

Odbiorcy projektu:

Projekt przeznaczony jest dla uczniów Centrum Nowoczesnej Edukacji Wiejskiej w Radwanicach (gimnazjum i liceum) – razem 225 osób

Opis projektu:

Spośród uczniów została wybrana grupa 25 młodych ludzi, którzy jako edukatorzy dotatri bezpośrednio do dzieci i młodzieży w gminie. Przyszli edukatorzy przeszli szereg warsztatów, których tematyka obejmowała sytuacja mniejszości narodowych w Polsce, tolerancja, prawa człowieka, prewencja i zwalczanie przemocy. Odbyły się też spotkania z przedstawicielami różnych organizacji: CHEWRA, Amnesty International. W czasie zajęć zostały opracowane materiały edukacyjne, ulotki, które były rozdawane w szkołach. Młodzi edukatorzy byli zaangażowani w proces planowania, przebiegu i ewaluacji projektu. Byli traktowani jako eksperci, którzy najlepiej znali swoich rówieśników.

Kolejnym etapem projektu była edukacja rówieśnicza. Zajęcia były prowadzone przez młodych edukatorów. Poprzez spotkania młodzi ludzie postarali się zaktywizować wspólnotę lokalną, dostarczyli nowych pomysłów do działania, wiedzy. Przewidziana została kampania informacyjna o projekcie w mediach lokalnych.

Powstał Klub Młodzieżowy, w którym rozwijane zostały zainteresowania młodzieży.

Budżet projektu: 23 700 zł

Dotacja: 14 000 zł

Rocznik: 2003

Nitka: Małe Granty

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży 'Szansa’ w Głogowie

Miejscowość: Głogów

Ulica, nr domu i lokalu: Okrężna 21

Kod pocztowy i Poczta: 67-200 Głogów

Województwo: dolnośląskie

Powiat: głogowski

Adres strony internetowej: http://

Wszyscy jesteśmy inni

Okrężna 33, 67-200 Głogów, Polska

Więcej