Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Klub Robotyki – RoboClub - 2007

Realizowany przez:

Zespół Szkół w Otmuchowie

Cel:

Celem projektu jest utworzenie Klubu Robotyki skupiającego młodzież wokół zagadnień związanych z nowoczesną techniką, elektroniką i informatyką. Podczas zajęć uczestnicy powinni przygotować własne projekty robotów w oparciu o sterownik NXT firmy LEGO.

Odbiorcy projektu:

Młodzież w wieku 17-19 lat (ponadgimnazjalna) zamieszkała na terenie gminy miejsko-wiejskiej Otmuchów oraz sąsiedniej gminy wiejskiej Kamiennik. Nabór został przeprowadzony poprzez bezpośrednie spotkania z młodzieżą, na których zostanie zaprezentowany projekt.

Opis projektu:

Celem projektu jest: rozwój zainteresowań technicznych wśród młodzieży, rozwój umiejętności algorytmicznych wśród młodzieży, kształcenie umiejętności pracy zespołowej, przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach technicznych (automatyka, systemy sterowania i zarządzania, informatyka, cybernetyka, robotyka, mechatronika).
Działania realizowane w projekcie: konstruowanie programowalnych maszyn z wykorzystaniem pakietu LEGO MindStorm według koncepcji i projektu uczniów, przyswojenie zasad projektowania i sterowania automatami, ćwiczenia w tworzeniu algorytmów sterujących. Oczekiwane efekty projektu to: rozwój zainteresowań studiami technicznymi, opracowanie własnego projektu automatu z wykorzystaniem pakietu LEGO MindStorm oraz sterownika NXT, zainteresowanie działami nauki typu: algorytmika i inżynieria oprogramowania; systemy automatyki; zarządzanie i sterowanie procesami; tworzenie i zarządzanie projektami. Dotacja będzie przeznaczona: zakup pakietu LEGO MindStorm NXT oraz dodatkowych zestawów LEGO Technics, drugi pakiet będzie MindStorm udostępniony przez sponsorów, prowadzenie zajęć z młodzieżą, spotkania i warsztaty szkoleniowe z zakresu automatyki i robotyki, wyjazdy na wyższe uczelnie techniczne.

Budżet projektu: 8 980,00 zł

Dotacja: 6 300,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Zespół Szkół w Otmuchowie

Miejscowość: Otmuchów

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Krakowska 36

Kod pocztowy i Poczta: 48-385 Otmuchów

Województwo: opolskie

Powiat: nyski

Adres strony internetowej: lootmuchow.wodip.opole.pl

Klub Robotyki – RoboClub

Ogrodowa 13, 48-385 Otmuchów, Polska

Więcej