Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Turniej Rycerski w Boguchwale - 2003

Realizowany przez:

Stowarzyszenie 'Zakon Rycerzy Boju Dnia Ostatniego’ w Boguchwale

Cel:

Celem projektu jest:
– aktywizacja młodzieży miejscowych szkół do działania na rzecz własnej społeczności oraz do rozwijania swoich zainteresowań,
– ożywienie życia kulturalnego gminy,
– budowanie więzi pomiędzy mieszkańcami różnych miejscowości gminy,
– propagowanie ruchu rycerskiego,

Odbiorcy projektu:

Bezpośrednio 150-200 osób, pośrednio ok. 3 000.

Opis projektu:

Jednym z założeń projektu jest organizacja, wraz z młodzieżą z terenu gminy Boguchwała, turnieju rycerskiego. Działania objęły: wybranie i zaproszenie bezpośrednich uczestników; organizację przebiegu turnieju (przygotowanie techniczne palcu, konstrukcji potrzebnych do poszczególnych konkurencji, po zakończeniu turnieju – demontaż, uporządkowanie placu, zamknięcie działań administracyjnych). Ponadto projekt zakładał rozpropagowanie idei turnieju wśród młodzieży szkolnej gminy. Po zakończeniu imprezy odbyło się spotkanie z uczestniczącą w organizacji turnieju młodzieżą, przeprowadzenie oceny imprezy oraz ustalenie programu działań.

Kolejnym etapem projektu było: zagospodarowanie pomieszczeń miejscowego pałacyku, tak, aby mogły służyć do zajęć z młodzieżą; nawiązanie ścisłej współpracy z kółkami historycznymi działającymi przy szkołach podstawowych i gimnazjach gminy w celu stworzenia grupy środowiskowej odpowiadającej standardom krajowych bractw rycerskich, niezależnej od zakonu, działającej na terenie gminy Boguchwała; wprowadzenie grupy w środowisko Ruchu Rycerskiego, doprowadzenie do pełnej niezależności grupy, przygotowanie jej do działań na rzecz własnej gminy (m.in. organizacja kolejnych turniejów rycerskich).

Budżet projektu: 43 125 zł

Dotacja: 14 000 zł

Rocznik: 2003

Nitka: Małe Granty

Stowarzyszenie 'Zakon Rycerzy Boju Dnia Ostatniego’ w Boguchwale

Miejscowość: Boguchwała

Ulica, nr domu i lokalu: Boczna Technicznej 10

Kod pocztowy i Poczta: 36-040 Boguchwała

Województwo: podkarpackie

Powiat: rzeszowski

Adres strony internetowej: http://

Turniej Rycerski w Boguchwale

Kopernika 43, 36-040 Boguchwała, Polska

Więcej