Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Most - 2003

Realizowany przez:

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku

Cel:

Celem projektu jest zachęcenie lokalnych partnerów do współpracy na rzecz edukacji i wychowania młodzieży, wspieranie nauczycieli we wprowadzaniu innowacji pedagogicznych oraz tworzenie warunków sprzyjających włączaniu się młodzieży w działalność społeczną.

Odbiorcy projektu:

Bezpośrednio 60 osób, pośrednio 1200

Opis projektu:

Rady pedagogiczne szkół średnich w Płońsku (30 osób) były uczestnikami trzech seminariów, poświęconych specyfice kulturowej i społecznej współczesnej młodzieży oraz problemom dialogu międzypokoleniowego. Z kolei liderzy grup młodzieżowych wzięli udział w dwóch warsztatach dotyczących historii subkultur młodzieżowych i ich analogii w kulturze oficjalnej, np. dadaizm a punk, Kurt Cobain a Artur Rimbaud. Powstała 30 osobowa (uczniowie, nauczyciele, pracownicy MCK), która pracowała nad innowacjami w dotychczasowych programach szkolnych, współpracą szkół z MCK, projektami młodych ludzi. Autorzy chcieli w ten sposób wypracować program ścieżki dydaktycznej prowadzącej do twórczego uczestnictwa młodych ludzi w kulturze.

Projekt był kontynuacją działań prowadzonych wspólnie ze Stowarzyszeniem „Tratwa

Budżet projektu: 25 200 zł

Dotacja: 8 800 zł

Rocznik: 2003

Nitka: Małe Granty

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku

Miejscowość: Płońsk

Ulica, nr domu i lokalu: Płocka 59

Kod pocztowy i Poczta: 09-100 Płońsk

Województwo: mazowieckie

Powiat: płoński

Adres strony internetowej: http://

Most

Spółdzielcza 2A, 09-100 Płońsk, Polska

Więcej