Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Nie święci garnki lepią - 2004

Realizowany przez:

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Brusach

Cel:

Twórcze zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży;
rozwój wiedzy dotyczącej zanikających zawodów regionu

Odbiorcy projektu:

Bezpośrednich – około 50 osób (uczniowie klas gimnazjalnych i licealnych)

Opis projektu:

Program zakłada przeprowadzenie zajęć warsztatowych, podczas których przeprowadzona zostanie nauka poszczególnych zawodów. Zaplanowano naukę garncarstwa późnośredniowiecznego na kole szybkoobrotowym, brązownictwo, paciorkarstwo, tkactwo, bursztyniarstwo, rogownictwo, bednarstwo. Po przeprowadzonych zajęciach warsztatowych wspólnie z młodzieżą kompletownie zostaną niezbędne narzędzia i materiały w celu uruchomienia stanowisk warsztatowych pracowni.
Młodzież, która został przeszkolona na kolejnych spotkaniach doskonalić będzie zdobyte wcześniej umiejętności. Z tej grupy młodych ludzi powstanie młodzieżowa grupa zdolna przekazać swą wiedzę i umiejętności innym podczas zajęć z przedszkolakami, warsztatów terapii zajęciowej z dziećmi ze szkoły życia oraz podczas imprez plenerowych w szkole i pobliskim cmentarzysku kurhanowym w Leśnie. Warsztaty i imprezy plenerowe pokazywane będą w zrekonstruowanych strojach i przy pomocy zrekonstruowanych narzędzi pracy, co pozwoli zapoznać z najstarszymi tajnikami tych zawodów. Wszyscy ci, którzy zaplanują swoją przyszłość z wykonywaniem danego zawodu, zdobędą niezbędne umiejętności, które zdobyć mogli by tylko w szkołach artystycznych lub na studiach wyższych. Wiadomym jest, że takie szkoły lub uczelnie znajdują się tylko w miastach wojewódzkich i są praktycznie celem nie do zrealizowania przez młodzież z małych środowisk.
Nad całością prac od strony merytorycznej czuwać będzie dr Krzysztof Walenta z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Pozwoli to na uniknięcie wielu błędów i osiągnięcie wysokiego poziomu.

Budżet projektu: 28 030 zł

Dotacja: 20 000 zł

Rocznik: 2004

Nitka: Małe Granty

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Brusach

Miejscowość: Brusy

Ulica, nr domu i lokalu: Dworcowa 18

Kod pocztowy i Poczta: 89-632 Brusy

Województwo: pomorskie

Powiat: chojnicki

Adres strony internetowej: http://

Nie święci garnki lepią

Dworcowa 27, 89-632 Brusy, Polska

Więcej