Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Sięgniemy tam, gdzie wzrok nie sięga - 2007

Realizowany przez:

Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa im. Wojciecha z Brudzewa, Brudzew

Cel:

Głównym celem projektu było doskonalenie umiejętności społecznych i interpersonalnych młodzieży poprzez zainteresowanie ich astronomią i pokrewnymi naukami ścisłymi. Dzięki czynnemu zaangażowaniu uczniów w realizację projektu, a także powszechnej współodpowiedzialności, uczestnicy projektu nabyli takie umiejętności jak: praca i komunikacja w grupie oraz pobudzenie aspiracji poznawczych.

Odbiorcy projektu:

Projekt był skierowany do młodzieży w wieku 13-19 lat z terenu gminy Brudzew. Rekrutacja uczestników odbyła się przez promocję projektu w lokalnych mediach, a także przez kontakty interpersonalne. Pierwszeństwo do udziału w projekcie miała młodzież z rodzin objętych pomocą GOPS-u.

Opis projektu:

Gmina Brudzew to teren popegeerowski, który do dzisiaj boryka się z bezrobociem i trudną sytuacją materialną. Celem projektu było zainteresowanie młodzieży z gminy Brudzew – rodzinnych stron Wojciecha z Brudzewa astronomią i pokrewnymi naukami ścisłymi, co w konsekwencji przyczyni się do rozwinięcia takich umiejętności jak praca w grupie czy komunikacja interpersonalna. Zapoznanie młodzieży z osobą Wojciecha – słynnego astronoma i matematyka pozwoliło spojrzeć na okolicę jako na miejsce bardziej atrakcyjne, w którym dzieje się coś ciekawego i w którym warto zostać. Dzięki temu wzrosła samoocena młodzieży z gminy Brudzew, ludzi którzy poczuli silniejsza przynależność do społeczności lokalnej. Projektem została objęta młodzież 13-19 lat, a szczególnie te osoby, które należą do uczniów mało aktywnych. Do kolejnej fazy rozbudzania zainteresowań naukami ścisłymi prowadziło utworzenie młodzieżowego klubu miłośników astronomii. Przewidziane działania to: spotkania z pasjonatami astronomii, wycieczki do planetarium i orbitarium oraz ośrodków naukowych, rajd pieszy, warsztaty naukowe, projekcie filmów i prelekcje. Efektem ww. działań było stworzenie klubu młodzieżowego, który będzie funkcjonuje nawet po zakończeniu projektu, wystawa zdjęć, strona internetowa oraz kronika. Uczniowie zdobyli umiejętność gromadzenia informacji, dokumentowania swoich działań, prezentowania na forum swoich osiągnięć.

Budżet projektu: 10 820,00 zł

Dotacja: 5 000,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa im. Wojciecha z Brudzewa, Brudzew

Miejscowość: Brudzew

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Powstańców Wlkp. 35

Kod pocztowy i Poczta: 62-720 Brudzew

Województwo: wielkopolskie

Powiat: turecki

Adres strony internetowej: –

Sięgniemy tam, gdzie wzrok nie sięga

Turkowska 11, 62-720 Brudzew, Polska

Więcej