Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Ruja & Katowice show – nic śmiesznego? - 2004

Realizowany przez:

Gimnazjum w Rui

Cel:

Aktywizacja młodzieży wiejskiej, przygotowanie jej do poruszania się w środowisku wielkomiejskim

Odbiorcy projektu:

Młodzież Gimnazjum w Rui oraz młodzież VI Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach

Opis projektu:

Projekt będzie przeprowadzony w oparciu o gromadzenie informacji na temat obu środowisk, obserwacji środowiska szkolnego i pozaszkolnego, wymiany uwag i doświadczeń, wyłonieniu zespołów uczniów, rodziców i nauczycieli bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu. Osiągniemy to poprzez kontakty bezpośrednie poprzez wymiany uczniów obu szkół, telefoniczne, mailowe, czat, dokumentowanie obserwacji w formie artykułów prasowych, zdjęć, filmów, wydaniu folderu na płycie CD, występu kabaretowego ukazującego nas w krzywym zwierciadle. Zamierzamy poznać wzajemnie życie szkolne, domowe, kulturowe i kulturalne bawiąc się i ucząc jednocześnie. Uczestnikami projektu będzie młodzież Gimnazjum w Rui oraz młodzież VI Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach, a także ich nauczyciele i rodzice oraz środowisko lokalne. Fundusze otrzymane z dotacji przeznaczymy na dokumentację projektu w formie zdjęć, filmu oraz wytłoczenie płyty CD z informacjami o obu miejscowościach. Ze względu na dużą odległość między szkołami partnerskimi, część środków pochłoną dojazdy. Kupimy również bilety wstępów do ośrodków kulturalnych. W celu zrealizowania filmu oraz upamiętnienia występów gimnazjalistów w Katowicach niezbędny byłby zakup przez Gimnazjum w Rui kamery video.

Budżet projektu: 19 588 zł

Dotacja: 10 000 zł

Rocznik: 2004

Nitka: Szkoły Aktywne

Gimnazjum w Rui

Miejscowość: Ruja

Ulica, nr domu i lokalu: –

Kod pocztowy i Poczta: 59-243 Ruja

Województwo: dolnośląskie

Powiat: legnicki

Adres strony internetowej: –

Ruja & Katowice show – nic śmiesznego?

Ruja 68, 59-243, Polska

Więcej