Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Przekażcie nam swoje wspomnienia - 2007

Realizowany przez:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice w Kępicach

Cel:

Celem projektu jest odtworzenie historii Kępic, a jednocześnie rozwój umiejętności społecznych młodzieży takich jak praca w zespole, komunikacja społeczna, autoprezentacja. Rozwój pasji dziennikarskich i zainteresowań przeszłością swych miejscowości, szacunek i wyrozumiałość dla starszych osób. Przełamywanie barier psychicznych w kontaktach międzyludzkich. Przeniesienie efektów pracy na nośniki elektroniczne.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu jest młodzież gimnazjów i szkół średnich w wieku 13-18 lat z trzech miejscowości gminy. W tym 4 osoby rewalidowane (mało aktywne). Nabór młodzieży poprzez ogłoszenia w szkołach i na stronie internetowej miasta i gimnazjów, rozmowy z nauczycielami oraz indywidualne z czytelnikami bibliotek, jak również ogłoszenia w lokalnej gazecie.

Opis projektu:

W roku 2007 Kępice obchodzą jubileusz 40-lecia miasta. Historia miejscowości jest jednak dłuższa i mało znana. Okres przedwojenny odtwarzany ze źródeł niemieckich jest lepiej poznany niż okres pierwszych lat po wojnie. Brak jest monografii miejscowości, oraz innych opracowań. Szczególnie odczuwa to biblioteka, kiedy uczniowie szukają informacji o swoim mieście. Dlatego młodzież realizując projekt pomoga sobie i następnym pokoleniom, wypełniając tę lukę. Uczestnikami projektu jest grupa 30-osobowa w wieku 13-18 lat z Kępic oraz dwóch sasiednich wsi: Barcina i Biesowic. Są to uczniowie gimnazjów z tych miejscowości oraz szkół średnich wyłonieni spośród czytelników bibliotek, a pośrednio ich opiekunowie (bibliotekarze, nauczyciele), rodzice, dziadkowie i seniorzy społeczności lokalnej. Projekt zakłada dotarcie do najstarszych mieszkańców miejscowości i spisanie ich wspomnień, zachowanych w ich pamięci obrazów, odczuć i faktów. Wywiady przeprowadzane z dziadkami, sąsiadami i wytypowanymi osobami, które jako pierwsze przybyły na te tereny, młodzież dokumentuje fotografiami rozmówców oraz reprodukcjami starych zdjęć, szczególnie powojennych Kępic. Realizacja projektu ma duży wpływ na rozwój osobowości i zainteresowań oraz zdobywanie nowych umiejętności przez uczestników, a owocem ich wspólnych działań jest dokumentacja historii powojennej Kępic w postaci wydanej broszury, albumu, wystaw.

Budżet projektu: 9 068,00 zł

Dotacja: 7 000,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice w Kępicach

Miejscowość: Kępice

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Buczka 1

Kod pocztowy i Poczta: 77-230 Kępice

Województwo: pomorskie

Powiat: słupski

Adres strony internetowej: –

Przekażcie nam swoje wspomnienia

7V2M+G3 Kępice, Polska

Więcej