Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Otaczający mnie świat zatrzymany w kadrze - 2007

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Radość w Suchej Beskidzkiej

Cel:

tworzenie warunków dla edukacji pozaszkolnej poprzez umożliwienie zdobycia i rozwijania umiejętności obsługi aparatu, obróbki zdjęć przy pomocy specjalnego oprogramowania i technologii komputerowej, zapoznanie z lokalną kulturą, historią i osobliwościami regionu, podnoszenie umiejętności społecznych młodych ludzi poprzez inicjowanie na zajęciach pracy w grupach i polepszenie kontaktów interpersonalnych.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami jest młodzież w wieku od 13 do 18 lat zamieszkująca Suchą Beskidzką, pochodząca z rodzin dysfunkcyjnych i funkcjonujących prawidłowo. Informacja o projekcie pojawiła się w lokalnej prasie i na stronach internetowych.

Opis projektu:

Celem projektu jest mobilizowanie młodzieży do podejmowania działań rozwijających własne zainteresowania oraz stwarzających możliwość autoprezentacji, wskazywanie form i sposobów kreatywnego oraz aktywnego spędzania wolnego czasu jako alternatywy dla monotonii i beznadziei osiedlowych podwórek. Uczestnicy projektu to młodzież pochodząca z rodzin dysfunkcyjnych, a także wydolnych wychowawczo, w wieku od 13 do 18 lat oraz osoby profesjonalnie zajmujące się fotografią, wychowawcy Miejskiej Świetlicy Profilaktycznej, przewodnicy wycieczek. W projekcie realizowane są nastepujące działania: zaznajamianie się z walorami estetycznymi, użytkowymi otaczającego świata, z kulturą, historią i środowiskiem przyrodniczym; przygotowanie w zakresie obsługi cyfrowego aparatu fotograficznego i umiejętnego posługiwania się technikami informatycznymi w pracy na komputerze i przy obróbce zdjęć; promowanie form aktywnego spędzania wolnego czasu; kształtowanie umiejętności współpracy, prawidłowej komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji; ukierunkowanie aspiracji oraz zainteresowań. Organizowane są zajęcia instruktarzowe i warsztaty z fotografii, plenery i praca w studio fotograficznym, wycieczki turystyczno – krajoznawcze, wystawy i prezentacje. Młodzież poznaje lokalną kulturę, historię, zabytki, krajobrazy, a poprzez to odnajduje własną tożsamość. Tworzenie i złożenie teczek na konkursy fotograficzne i wystawy, pozwala jej odnieść sukces na miarę swoich możliwości i podnieść samoocenę.

Budżet projektu: 40 427,00 zł

Dotacja: 7 000,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Radość w Suchej Beskidzkiej

Miejscowość: Sucha Beskidzka

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Handlowa 2

Kod pocztowy i Poczta: 34-200 Sucha Beskidzka

Województwo: małopolskie

Powiat: suski

Adres strony internetowej: –

Otaczający mnie świat zatrzymany w kadrze

Handlowa 6, 34-200 Sucha Beskidzka, Polska

Więcej