Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Nasi sąsiedzi – bociany - 2007

Realizowany przez:

Grupa nieformalna przy Zespole Szkół Samorządowych w Sycewicach

Cel:

Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań ekologicznych i przyrodniczych młodzieży; wzrost aktywności w środowisku lokalnym; rozwój umiejętności prowadzenia rozmów i negocjacji z przedstawicielami administracji samorządowej, publicznej i NGO; podniesienie poczucia własnej wartości dzięki wzmocnieniu umiejętności zachowania się w instytucjach i w czasie wystąpień publicznych.

Odbiorcy projektu:

Członkowie Klubu Wolontariusza z Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Sycewicach zamieszkujący we wsiach należących do obwodu szkoły. Dojazd na warsztaty autobusem szkolnym, na zajęcia w terenie rowerami. Rekrutacji dokona koordynator i opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu po przeprowadzeniu spotkania informacyjnego dla uczniów szkoły.

Opis projektu:

Projekt realizowany przez młodziez ze szkolnego Klubu Wolontariusza ma na celu pobudzenie i pogłębienie zainteresowań młodzieży wiejskiej, rozwój umiejętności społecznych, a w konsekwencji podniesienie poczucia własnej wartości. Działania młodzieży są prowadzone w 15 wsiach należących do obwodu Zespołu Szkół Samorządowych w Sycewicach gm. Kobylnica. Młodzież we współpracy z pracownikami Samorządu i Zakładu Energetycznego dokonują przeglądu gniazd bocianów ze względu na ich lokalizacje, usytuowanie i stan. Młodzież uczestniczy w 6 zajęciach poglądowych w terenie i 6 warsztatach prowadzonych przez ornitologa i wolontariuszy z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. W czasie spotkań młodzież poznaje metodologię prac badawczych, zagadnienia dotyczące ochrony przyrody oraz poszerza wiadomości o populacji i zwyczajach bociana białego. Dzięki tym umiejętnościom młodzież potrafi prawidłowo prowadzić obserwacje bocianów, ich siedlisk i miejsc żerowania. Młodzież podzielona na grupy raz w tygodniu dojeżdża na rowerach (2 brakujące zakupimy z dotacji) do przydzielonych do obserwacji gniazd, zbiera dane przy pomocy obserwacji (z użyciem lornetki i aparatu fotograficznego, zakupionych z dotacji) oraz zbiera informacje od rodziców i mieszkańców wsi drogą wywiadu. Świetowanie projektu odbywa się podczas seminarium w Zespole Szkół Leśnych w Warcinie. Działania są uwidocznione na opracowanej przez uczestników prezentacji multimedialnej i folderze z realizacji zadań.

Budżet projektu: 9 600,00 zł

Dotacja: 5 800,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Grupa nieformalna przy Zespole Szkół Samorządowych w Sycewicach

Miejscowość: Sycewice

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Szkolna 1

Kod pocztowy i Poczta: 76-256 Sycewice

Województwo: pomorskie

Powiat: słupski

Adres strony internetowej: –

Nasi sąsiedzi – bociany

Słupska 14, 76-251 Sycewice, Polska

Więcej