Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Nasz Pierwszy Krok - 2004

Realizowany przez:

Zespół Szkół – Gimnazjum w Szkotowie

Cel:

Pobudzanie aspiracji poznawczych i twórczych młodzieży gimnazjum poprzez samodzielną pracę badawczą dotycząca czystości wód w pobliskich jeziorach

Odbiorcy projektu:

24 osoby (co stanowi 36% ogółu uczniów gimnazjum); pośrednich: 44 osoby (pozostali uczniowie gimnazjum); uczniowie szkoły podstawowej Zespołu Szkół biorący udział w konkursie „Czy znasz swoją gminę?

Opis projektu:

Organizacja zajęć pozalekcyjnych (2 grupy po ok.12 osób), w trakcie których młodzież wykona prace badawcze pod kątem czystości wód czterech okolicznych jezior tj. Szkotowo, Kownatki, Pieczkowo i Wronowo;
opracowanie z wykorzystaniem technologii komputerowej analizy porównawczej wyników.
Ponadto zebrana zostanie dokumentacja fotograficzna, która następnie opracowana będzie w formie prezentacji multimedialnych i folderu.
Powyższe działania będą miały również na celu stworzenie warunków sprzyjających włączaniu się młodzieży w działalność publiczną m.in. poprzez organizację spotkania społeczności lokalnej na temat konieczności ochrony zasobów naturalnych naszej gminy, a także przekazanie wypracowanych materiałów, w ramach promocji, władzom gminy, innym placówkom oświatowym oraz organizacjom pozarządowym działającym w powiecie.
Przed rozpoczęciem pracy w grupach, młodzież weźmie udział w warsztatach nt. „Strategie postępowania podczas wspólnych działań

Budżet projektu: 10 050 zł

Dotacja: 8 000 zł

Rocznik: 2004

Nitka: Małe Granty Regionalne

Zespół Szkół – Gimnazjum w Szkotowie

Miejscowość: Szkotowo

Ulica, nr domu i lokalu: Szkotowo 33

Kod pocztowy i Poczta: 13-124 Kozłowo

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: nidzicki

Adres strony internetowej: http://

Nasz Pierwszy Krok

Szkotowo 66, 13-124, Polska

Więcej