Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Warsztaty naukowe - 2007

Realizowany przez:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach

Cel:

Celem działań jest rozwijanie zainteresowań uczniów naukami przyrodniczymi poprzez pracę badawczą i aktywne włączanie młodzieży w działalność na rzecz społeczności lokalnej oraz tworzenie warunków sprzyjających włączaniu się młodzieży w działalność społeczną, konstruktywne formy spędzania czasu wolnego.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami jest grupa młodzieży w wieku 15-19 lat, z terenu gminy Jeziorany, szczególnie z terenów byłych PGR-ów. Udział w projekcie mogą brać wszyscy zainteresowani uczniowie I i II klasy Liceum Profilowanego oraz uczniowie III klasy gimanazjum. Adresatami pokazów są dzieci ze starszych klas szkół podstawowych 11-13 lat i podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach

Opis projektu:

Projekt zakłada realizację warsztatów z zakresu nauk przyrodniczych dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej, których efektem są zajęcia pokazowe dla dzieci ze starszych klas szkoły podstawowej, rozbudzające i rozwijające ich zainteresowania otaczającą nas przyrodą. Zajęcia pozwalają więc zarówno na rozwój zainteresowań młodzieży, jak i na promowanie konstruktywnych form spędzania czasu wolnego oraz zainteresowań przyrodniczych wśród ich młodszych kolegów. Podczas pierwszych trzech miesięcy realizacji projektu młodzież licealna i gimnazjalna poznaje metodykę wykonania doświadczeń chemicznych i fizycznych, pokazujących interesujące aspekty tych nauk. Efektem takiego przygotowania jest seria pokazów dla dzieci ze starszych klas szkoły podstawowej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach, promująca zainteresowania naukami przyrodniczymi oraz zagospodarowanie czasu wolnego i rozwijanie własnych zainteresowań. W efekcie projekctu młodzież korzysta z rozszerzonych źródeł informacji, uczy się korzystania z różnych źródeł wiedzy. Ponadto młodzież z różych grup wiekowych ma okazję poznać się i pracować nad wspólnym przedsięwzięciem.

Budżet projektu: 5 205,00 zł

Dotacja: 4 100,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach

Miejscowość: Jeziorany

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Mickiewicza 11

Kod pocztowy i Poczta: 11-320 Jeziorany

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: olsztyński

Adres strony internetowej: –

Warsztaty naukowe

Mickiewicza 11, 11-320 Jeziorany, Polska

Więcej