Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Kosmos bliżej nas - 2007

Realizowany przez:

Zespół Szkół w Ostrówku

Cel:

Celem projektu jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań młodych ludzi astronomią, a przy okazji naukami ścisłymi, umożliwienie rozwinięcia umiejętności poznawczych, posługiwania się specjalistycznym sprzętem, poszerzenia wiedzy poza programy szkolne, usprawnienie korzystania z nowoczesnych urządzeń multimedialnych, umiejętności pracy zespołowej, usamodzielnienie młodych ludzi.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu będzie młodzież gimnazjalna z Ostrówka i miejscowości sąsiednich: Lipka, Tuł, Karolew. Rekrutacja uczestników polega na ogłoszeniach wywieszonych w szkole i zamieszczonych na stronie internetowej szkoły. Młodzież spoza Ostrówka przychodzi pieszo, dojeżdża rowerami lub jest dowożona przez rodziców (miejscowości leżą blisko Ostrówka).

Opis projektu:

Celem projektu jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań młodych ludzi astronomią, a przy okazji naukami ścisłymi, usprawnienie korzystania z nowoczesnych urządzeń multimedialnych, nabycie umiejętności pracy zespołowej. Odbiorcami projektu jest młodzież gimnazjalna z Ostrówka i miejscowości sąsiednich: Lipka, Tuł, Karolew. Uczestnicy w czasie zajęć zajmują się: obserwacją Słońca i zjawisk z nim związanych, całkowitego zaćmienia Księżyca i nagranie zjawiska za pomocą kamery, obserwacją planet Układu Słonecznego, nieba. W Internecie i innych źródłach poszukują informacji o interesujących obiektach astronomicznych, zajmują się astrofotografią, tworzą prezentacje multimedialne, modele Układu Słonecznego, rakiet. Zajmują się również poszukiwaniem meteorytów. Dwukrotnie uczestniczą w zajęciach fakultatywnych w Planetarium i Obserwatorium w Olsztynie. Projekt wyrównuje szanse edukacyjne młodzieży w następujacy sposób: uczniowie poszerzają swoją wiedzę z przedmiotów ścisłych, takich jak astronomia i geografia, pod opieką nauczycieli rozpoczynają praktyczne poszukiwanie informacji oraz ich przetwarzanie, doskonalą umiejętności informatyczne.

Budżet projektu: 14 120,00 zł

Dotacja: 5 300,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Zespół Szkół w Ostrówku

Miejscowość: Ostrówek

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Warszawska 1

Kod pocztowy i Poczta: 05-205 Klembów

Województwo: mazowieckie

Powiat: wołomiński

Adres strony internetowej: –

Kosmos bliżej nas

Warszawska 3, 05-205 Ostrówek, Polska

Więcej